Ga naar submenu Ga naar zoekveld

40 DAGEN-TIJD met BEAM: duik tot Pasen in de Bijbel via WhatsApp!

15 februari 2021 · Leestijd 34 min

De vraag die het meest aan BEAM gesteld wordt: "Hoe kan ik meer over de Bijbel leren?" Goed nieuws, want tijdens de 40 dagen-tijd duiken we samen met Alpha Nederland de Bijbel in via WhatsApp. Gods liefde, vijanden liefhebben, Gods stem verstaan. Elke dag behandelen we een ander thema, met overdenkingen van Pippa en Nicky Gumbel (de oprichters van de bekende Alpha-cursus). Lees hieronder de appjes terug :)

Woensdag 17 februari: 

*De allerbelangrijkste vraag van de wereld – DAG 01/40* 

Joad, een briljante professor in de filosofie aan de universiteit van Londen, was geen christen. Tijdens een interview op de radio werd hem gevraagd: "Als u iemand uit het verleden zou kunnen ontmoeten en hem of haar één vraag zou kunnen stellen, wie zou u willen ontmoeten en wat zou u vragen?” 
   
Zonder enige aarzeling antwoordde professor Joad: “Ik zou Jezus willen ontmoeten en Hem de allerbelangrijkste vraag van de wereld stellen: “Bent u nou wel of niet opgestaan uit de dood?” ” 
   
Op een dag zette professor Joad alle bewijzen voor zichzelf op een rijtje. Hij leerde Jezus kennen en schreef het boek 'The Recovery of Belief' (Herstel van geloof). “Als Jezus is opgestaan uit de dood, verandert dit alles.” 
   
Als de schrijvers van het Nieuwe Testament het hebben over de liefde van God, verwijzen ze naar het kruis. Als ze het hebben over de macht van God, verwijzen ze naar de opstanding: de 'allesovertreffende grootheid van Zijn kracht (...) die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte' (Efeziërs 1:19-20). De opgestane Jezus zegt tegen zijn leerlingen: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde' (Matteüs 28:18).

De opstanding betekent dat de opgestane Jezus nu bij jou is. Jezus vervolgt: 'Ik ben altijd bij jullie' (v.20, BGT).

Het resultaat van de opstanding is niet alleen Zijn macht en nabijheid, maar ook Zijn zorg voor ons. ❤️ 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd01 

Donderdag 18 februari: 

*De Bijbel is een liefdesbrief van God aan jou – DAG 02/40* 

Gelukkig zijn Pippa en ik niet vaak bij elkaar vandaan geweest sinds het begin van onze relatie. Maar toen we nog niet getrouwd waren, ben ik eens drie weken weggeweest. In die tijd was er nog geen e-mail of mobiele telefoon en dus schreven we elkaar brieven. 

 Ik schreef elke dag. Zij schreef elke dag. Ik weet nog hoe opgewonden en blij ik was als ik haar handschrift op de envelop zag en wist dat er een brief van Pippa in zat. 

 Ik nam de brief snel mee naar een rustig plekje waar ik hem op mijn gemak en ongestoord kon lezen. Het was niet zozeer de brief zelf die zo waardevol was, maar het feit dat de brief geschreven was door iemand van wie ik zo veel hield en die zo belangrijk voor me was. 

Vrijdag 12 maart 

*Vertrouwen in je toekomst – DAG 21/40* 

Wat heeft de toekomst voor jou in petto? Futurologen voorspellen wat er in de toekomst zal gebeuren. Zo is voorspeld dat er vandaag baby's worden geboren die 150 jaar oud zullen worden. Sommige voorspellingen komen uit, andere niet. 

Er zijn bepaalde dingen over de toekomst die we niet weten en die we niet hoeven te weten. Er zijn ook dingen die we wel kunnen weten en die van invloed zijn op ons huidige leven. 

In de gedeelten voor vandaag zien we drie redenen om vertrouwen te hebben in de toekomst, als je je vertrouwen stelt op de Heer: https://bit.ly/40dagentijd21

Zaterdag 13 maart 

*Liefdevolle grenzen - DAG 22/40* 

Jaren geleden was ik bij een voetbalwedstrijd met tweeëntwintig jongetjes van een jaar of acht, onder wie mijn eigen zoon. Mijn vriend Andy zou scheidsrechter zijn. Helaas was hij er nog niet om half drie. En de jongens konden niet langer wachten. 
   
Ik moest hem vervangen als scheidsrechter. Maar ik had geen fluit, de lijnen van het veld waren niet gemarkeerd en ik kende de spelregels lang niet zo goed als sommige jongens. 
   
De wedstrijd ontaardde al gauw in chaos. Een paar jongens schreeuwden dat de bal binnen was, andere dat hij uit was. Ik wist het allemaal niet zeker en liet ze hun gang maar gaan. Toen begonnen de overtredingen. Een paar riepen: “Overtreding!” Anderen schreeuwden: “Dat was geen overtreding!” Ik wist niet wie er gelijk had. En dus liet ik ze maar doorspelen. Toen kwamen de blessures. Tegen de tijd dat Andy arriveerde, lagen er drie jongens geblesseerd op het veld en was de rest aan het schreeuwen, vooral tegen mij! 
   
Maar Andy blies gelijk op zijn fluitje, haalde de teams uit elkaar, maakte duidelijk waar de lijnen liepen en had alles volledig in de hand. Hierna hadden de jongens een geweldige wedstrijd. 
   
Waren de jongens nu vrijer zonder regels, of waren ze eigenlijk minder vrij? Zonder effectief gezag konden ze precies doen waar ze zin in hadden, Met ze wisten niet waar ze aan toe waren en raakten geblesseerd. Ze vonden het veel fijner toen ze zich aan de regels hielden. Toen konden ze volop van het spel genieten. De spelregels van het voetbal zijn niet bedoeld om het plezier uit het spel te halen. Ze zijn er om optimaal van het spel te kunnen genieten. 
   
Gods 'regels' zijn zijn grenzen voor het leven, die Hij geeft uit liefde voor ons. Zijn grenzen zijn niet bedoeld om onze vrijheid te beperken, maar om ons vrijheid te geven. Net als de spelregels van het voetbal vergallen ze het plezier van het spel niet, maar laten ze ons optimaal van het spel van het leven genieten. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd22

Maandag 15 maart 

 De Bijbel is een liefdesbrief van God aan jou. De reden waarom de Bijbel zo belangrijk is, is niet zozeer het boek zelf, maar het feit dat we Degene van wie we houden erin ontmoeten. De hele Bijbel gaat over Jezus. Dat het Nieuwe Testament over Jezus gaat, spreekt voor zich. Maar Jezus heeft over de Schriften die er in zijn dagen waren (het Oude Testament) gezegd: 'De Schriften getuigen over mij' (Johannes 5:39b). 

*De strijd van het leven – DAG 23/40* 

Het leven van een christen is een strijd. Ik volg Jezus nu al meer dan 40 jaar. Als ik op deze jarenterugkijk, heb ik veel en grote zegen ervaren, meer dan ik ooit had durven vragen of me zelfs maar had kunnen voorstellen. Maar ik heb ook veel tegenslag en moeilijke tijden gekend. Eigenlijk zijn er nauwelijks perioden dat ik niet een of andere strijd moest leveren. 
   
Dit waren heel verschillende soorten strijd. Zo was er innerlijke strijd, met krachtige verleiding, knagende twijfel, angst en paniek. Ook was er diep verdriet, groot verlies en rouw. Ik heb strijd geleverd op het gebied van gezondheid, slaap, geld, werk, relaties. En er waren ook tijden met veel tegenwerking en kritiek. 
   
Raniero Cantalamessa, voorganger aan het pauselijke hof, spreekt van onze strijd tegen een alliantie van drie machten: de wereld (de vijand om ons heen), het vlees (de vijand in onszelf) en de duivel (de vijand boven ons). 
   
Hoe sla je je door deze geestelijke strijd heen? 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd23

Dinsdag 16 maart 

*Verslaafd – DAG 24/40* 

De drieëntwintigjarige Sam Morris was een overtuigd atheïst. Hij was aanhanger van fanatieke tegenstanders van geloof en religie. Op een avond zat hij achter zijn computer en zag dat er vlak bij hem in de buurt een Alpha van start ging. Hij meldde zich bij onze kerk met de gedachte dat hij een paar irrationele christenen een toontje lager zou laten zingen. 

Maar zijn kennismaking met het geloof en de persoon van Jezus Christus verliep niet zoals hij had verwacht. 

Op de vragenlijst aan het einde van de cursus schreef hij: “Ik vond de aantrekkingskracht van Jezus onweerstaanbaar en ben veranderd van iemand zonder geloof in iemand met een ongekende hoop. Het verschil tussen leven in een staat van onwaarheid en leven in waarheid is voor mij het verschil tussen gebonden zijn en volledig vrij zijn.” Drie maanden later werd hij gedoopt.  

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd24

Woensdag 17 maart 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag:  https://bit.ly/40dagentijd02

*Als het gras groener lijkt, is het waarschijnlijk kunstgras  – DAG 25/40* 

Ik zag laatst een advertentie op een reclamebord van een online bureau dat een datingservice aanbiedt voor getrouwde mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een buitenechtelijke verhouding. Dit is zeker niet het enige bureau dat deze diensten aanbiedt. Wat nieuw was, was dat ze uitgebreid reclame maakten op enorme borden naast de snelweg met de slagzin 'Het gras is altijd groener'. 
   
Ze maken misbruik van de zwakheden van mensen, helpen ze om ontrouw te zijn om geld aan hen te kunnen verdienen. Dit kan aanlokkelijk lijken, maar in werkelijkheid kan het niet alleen de levens van de betrokkenen verwoesten, maar ook de levens van hun partner, gezin en kinderen. 
   
Jezus noemt trouw in één adem met recht en barmhartigheid (Matteüs 23:23). Trouw is een van de vruchten van de Geest (Galaten 5:22, HB). Moeder Teresa heeft gezegd: “Ik bid niet om succes. Ik vraag om trouw.” 
   
Gods trouw tegenover ons is een goed voorbeeld dat we in onze eigen relaties kunnen volgen. Trouw is iets waarnaar we mogen streven in ons huwelijk, in onze vriendschappen en in onze relatie met God. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag:  https://bit.ly/40dagentijd25

Donderdag 18 maart 

*Redder  – DAG 26/40* 

'Lecrae' (Moore) is rapper, ondernemer, platenproducent en acteur. Hij spreekt voor velen van ons als hij zegt: “Ik ben geen christen, omdat ik zo sterk ben en alles goed voor elkaar heb. Ik ben christen, omdat ik zwak ben en weet dat ik een redder nodig heb.” 
   
De prachtige waarheid van het christelijk geloof is dat je een redder hebt in Jezus. Wat moet je doen in reactie op dit uitzonderlijk goede nieuws? 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd26 

 

Vrijdag 19 maart 

*Vertrouwelijke band met God – DAG 27/40* 
   
God houdt van jou met een vertrouwelijkheid die al je dromen overtreft. Hij wil dat je een hechte, persoonlijke, vertrouwelijke band met Hem hebt die wordt gekenmerkt door eenvoud en gehoorzaamheid. Dit is een buitengewone eer en een groot voorrecht. Mozes, David en natuurlijk Jezus hadden een vertrouwelijke band met God. Maar hoe krijg je een vertrouwelijke band met God? 

Vrijdag 19 februari: 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd27

Zaterdag 20 maart 

*Wees altijd gul – DAG 28/40* 

Vrijgevigheid is een prachtige eigenschap in mensen. We houden van en bewonderen gulheid en ruimhartigheid. Mijn moeder zei altijd tegen ons toen we klein waren: “Wees altijd gul en ruimhartig.” 
   
Hoe denk jij over God? Vind je Hem krenterig of gierig? Of vind je Hem uitzonderlijk gul en ruimhartig? 
   
Gods gulheid zie je overal om je heen in de natuur. Zo zijn er bijvoorbeeld 25.000 verschillende orchideeënrassen. En de orchidee is slechts een van de 270.000 bloemsoorten. God houdt niet van half werk. Er zijn in ons sterrenstelsel meer dan 100.000 miljoen sterren vergelijkbaar met onze zon. Ons sterrenstelsel is er slechts één van meer dan 100.000 miljoen sterrenstelsels. Tegenover elke zandkorrel staat een miljoen sterren. Bijna achteloos staat in Genesis: 'God (...) maakte ook de sterren' (Genesis 1:16). 
   
God is uitzonderlijk gul en ruimhartig. David heeft het over 'de goedertierenheid van God' (9:3, HSV). Hij geeft 'aan ieder overvloedig' (Jakobus 1:5, HSV). Als God zo gul is voor ons, moeten wij ook altijd gul en ruimhartig zijn. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd28

Maandag 22 maart 

*Jouw hotline met God – DAG 29/40* 

In oktober 1962 was er een confrontatie tussen president Kennedy van de Verenigde Staten en premier Chroesjtsjov van de Sovjet Unie over het plaatsen van raketten in Cuba. Met de Cubacrisis balanceerden we op de rand in de Derde Wereldoorlog. De oorlog werd afgewend omdat de partijen met elkaar in gesprek gingen. 
 
Er waren nog geen mobiele telefoons of chatmogelijkheden. Er werd besloten om een rode telefoon op het bureau van de Amerikaanse president te zetten en ook een op het bureau van de Russische premier. Deze communicatieverbinding werd de 'hotline' genoemd. Als het gevaar bestond dat de partijen elkaar niet goed begrepen of als er een misverstand optrad, konden ze de telefoon pakken en met elkaar praten. 
   
Communicatie is onmisbaar in elke relatie. Het is van levensbelang om tijd vrij te maken om goede communicatielijnen aan te leggen en te onderhouden. Jezus heeft jou een eigen 'hotline' met God gegeven, die niet alleen bedoeld is voor noodgevallen, maar die je altijd mag gebruiken. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd29

 Dinsdag 23 maart 

*God houdt van _mij_ – DAG 03/40* 

*Ontzag en verwondering – DAG 30/40* 

 Op 20 juli 1969, om 4 minuten voor 4 's ochtends, stapte Neil Armstrong van de ladder van de Eagleop het oppervlak van de maan. Toen hij als eerste mens op de maan stapte, zei hij: “Dit is een kleine stap voor een man, maar een reusachtige sprong voor de mensheid.” 

 Dankzij de uitvinding van de televisie was deze opmerkelijke gebeurtenis van zo'n historische betekenis de eerste die door zoveel mensen werd bekeken en die onmiddellijk bekend werd. De hele wereld keek vol ontzag en verwondering toe. Dit benadert wat de mensen die Jezus zagen gevoeld moeten hebben. 

 James Irwin, een andere astronaut die op de maan heeft gelopen, heeft gezegd: “Dat Jezus op aarde was, is belangrijker dan dat de mens op de maan was.” Toen de mensen zagen wat Jezus deed, reageerden ze met ontzag en verwondering: 'Allen stonden versteld en ze loofden God, en [waren] vervuld van ontzag' (Lucas 5:26). 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd30

Woensdag 24 maart 

*Zeven namen van Jezus – DAG 31/40* 

Koning Willem-Alexander heeft veel titels. Hij is Koning der Nederlanden, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg. 
  
Titels worden toegekend op basis van rang, positie of verworvenheid. Jezus heeft in de Bijbel veel meer titels dan een koning. Jezus wordt aangesproken of beschreven met meer dan 100 titels. 
  
De hele Bijbel draait om Jezus (Johannes 5:39). In de gedeelten voor vandaag worden zeven namen voor Jezus gebruikt die elk iets specifieks over Jezus zeggen. De namen helpen je om in te zien wat het betekent om Jezus als het middelpunt van je leven te hebben. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd31 

Donderdag 25 maart 

Hoog op de heidegronden van de hoogvlakten van Wales kwamen twee dominees een herdersjongen tegen die slechthorend was en niet kon lezen en schrijven. Ze legden hem uit dat Jezus zijn herder wilde zijn, die altijd voor hem zou zorgen, net zoals hij dat zelf deed bij zijn schapen. Ze leerden hem de woorden 'De Heer is mijn herder' (Psalm 23:1), met de vingers en duim van zijn rechterhand, zodat hij ze zou onthouden. Ze begonnen met zijn duim en gebruikten voor elk woord een nieuwe vinger. Ze leerden hem even te stoppen bij het vierde woord 'mijn' om te bedenken: “Deze psalm is bedoeld voor mij”. 

*Tien goede tips voor Gods boodschappers – DAG 32/40* 

Johannes de Doper wordt door God beschreven als 'mijn boodschapper' (Lucas 7:27, HB). Ook jij kan Gods boodschapper zijn. Jezus heeft het over 'de boodschap over het koninkrijk' (Matteüs 13:19, GNB). In de rest van het Nieuwe Testament staat 'de boodschap' gelijk aan 'zijn woorden' en 'het evangelie' (zie onder andere Handelingen 2:41; 4:4; 10:44). Het is onze taak naar deze boodschap te luisteren en deze door te geven aan anderen (1 Johannes 1:5). 

Lees hier de tien tips om Gods boodschapper te worden: https://bit.ly/40dagentijd32 

 

Vrijdag 26 maart 

*In tijden van nood – DAG 33/40* 

Het leven gaat niet altijd van een leien dakje. We krijgen allemaal te maken met problemen en tegenslagen. Wat je moeilijkheden ook zijn vandaag, God kan je redden. In de gedeelten voor vandaag zien we voorbeelden van problemen in de vorm van valstrikken, beproevingen en verleidingen en lezen we hoe we hiermee om moeten gaan: https://bit.ly/40dagentijd33

Zaterdag 27 maart 

*Zo word je wijs - DAG 34/40* 

We hebben allemaal wanhopig behoefte aan wijsheid. In het Oude Testament vinden we verschillende boeken over 'Wijsheid': Spreuken, Job, Prediker en Hooglied. Daarnaast vinden we door de Bijbel heen verschillende gedeelten die je 'wijsheidsliteratuur' zou kunnen noemen. Deze gaan over verschillende onderwerpen, zoals de macht van de tong, de zegeningen van trouw, het gevaar van overspel en sterke drank, de ongelijkheden van het leven, het lijden van de rechtvaardigen, de vaardigheden van goed leiderschap en de kunst van het ouderschap. 
   
Deze wijsheid is een soort heilig gezond verstand. Het geeft zelfkennis en inzicht in jezelf. Het geeft je wat je nodig hebt om het hoofd boven water te houden en de stormen van het leven te doorstaan. Het is het soort erfenis dat ouders willen doorgeven aan hun kinderen. Uiteindelijk is wijsheid te vinden in Jezus Christus, die 'de wijsheid van God' is (1 Korintiërs 1:24, HSV). 

Een paar jaar later kwam een van de dominees terug in hetzelfde dorp en vroeg naar de herdersjongen. Er waren die winter verschrikkelijke sneeuwstormen geweest en de jongen was in de heuvels omgekomen in de sneeuw. De dorpsbewoner die het verhaal vertelde zei: “Er was wel iets wat we niet snapten. Toen we zijn lichaam vonden hield hij de vierde vinger van zijn rechterhand vast.” 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd34

Maandag 29 maart       

*Zegen in overvloed – DAG 35/40* 

Vrijgevigheid is niet alleen een mooie menselijke eigenschap. Het is een van de kernwaarden van ons geloof. C.S. Lewis heeft gezegd dat christen-zijn 'een soort geven' is. God stort zijn overvloed over ons uit in Jezus (Johannes 3:16) en wij worden op onze beurt geroepen om te geloven en gul en grootmoedig te zijn tegenover anderen. Alle gedeelten voor vandaag gaan over zegeningen en vloeken. De sleutel tot zegen is vrijgevigheid; 'de oprechte mens bekommert zich om een ander en geeft wat nodig is' (Psalm 37:21, HB). 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd35

Dinsdag 30 maart 

*Het is feest! – DAG 36/40* 
   
Jezus vergelijkt het koninkrijk van God met een feestmaal met de Koning waarvoor we allemaal zijn uitgenodigd. Het is een nog groter voorrecht dan een lunch met de koningin van Engeland en het is ongehoord dat iemand deze uitnodiging zou afslaan. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd36 

PS: Word jij superenthousiast van Pasen? (misschien wel meer dan kerst) Kijk jij er al weken naar uit? Dan zoeken we jou voor een interview over aankomend Paasweekend ???? Stuur maar appje terug.

Woensdag 31 maart 

Dit verhaal is misschien een volksverhaal, maar het laat wel Gods persoonlijke liefde voor elk van ons zien. 

*Liefhebben – DAG 37/40* 

Paus Johannes Paulus II werd getroffen door vier kogels: twee in zijn onderbuik, een in zijn linkerhand en een in zijn rechterarm. Bij deze moordaanslag in mei 1981 raakte de paus ernstig gewond en verloor hij veel bloed. Hij werd nooit meer helemaal de oude. In juli 1981 werd de dader, Ali Ağca, veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Paus Johannes Paulus II vroeg mensen om te bidden voor 'mijn broeder Ağca, die ik vergiffenis heb geschonken'.   

 De reactie van liefde en genade van paus Johannes Paulus II is uitzonderlijk. De liefde en genade van God zijn nog uitzonderlijker omdat Jezus aan het kruis volledige amnestie heeft bewerkstelligd. Liefde en rechtvaardigheidwaarheid en genade komen bij elkaar. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd37

Donderdag 1 april 

*Hoe ziet God eruit? – DAG 38/40* 

Een meisje van zes maakte eens een tekening. De juf vroeg: “Wat ben je aan het tekenen?” Het meisje antwoordde: “Ik teken God.” De juf was verbaasd en zei: “Maar niemand weet toch hoe God eruitziet?” Het meisje tekende rustig door en zei: “Over een paar minuten wel.” 

 Een van de voordelen van het lezen van de Bijbel in een jaar is dat we een goed beeld krijgen van de aard en het karakter van God en dat we gaan begrijpen wie en hoe Hij is. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd38

Vrijdag 2 april 

Veel mensen denken dat God een soort grote onpersoonlijke macht is. Maar de God van de Bijbel is heel anders. Zijn relatie met ons is persoonlijk. Paulus schrijft: '... de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven' (Galaten 2:20b). Hij is 'Mijn God' 

*Volg Jezus – DAG 39/40* 

Katy Perry en Justin Bieber hebben elk meer dan 90 miljoen volgers. Vele andere beroemdheden hebben ook grote aantallen volgers. Mensen volgen hun leven, woorden, levensstijl, eetpatroon en mode. Ze willen alles over ze weten, met hen communiceren en op hen lijken. Ze imiteren hen. Hier is op zich niets mis mee. Het is heel gewoon om mensen die we bewonderen te volgen. Het volgen van sterren op social media kan leuk en zelfs verhelderend zijn. 
   
Jezus heeft vaak gezegd: “Volg mij.” Van alle mensen die ooit hebben geleefd heeft Jezus de meeste volgelingen. Meer dan 2,4 miljard mensen wereldwijd komen ervoor uit dat ze Jezus volgen. Volgelingen van Jezus worden 'discipelen' genoemd. Ze willen bij Hem zijn, Hem kennen, op Hem lijken en alles doen wat Jezus hun opdraagt. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd39

Zaterdag 3 april 

*De finale – DAG 40/40* 

“Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.” (Mattheüs 28:6). 

Bedankt dat jullie 40 dagen lang – samen met ons – over God en Jezus wilden leren. We hebben genoten van alle reacties en vragen. Wil je via de mail meer van dit soort berichtjes ontvangen, kijk dan op www.bijbeljaar.nl 

Vind je dit werk van BEAM belangrijk en ben je nog geen lid? Zou je dan willen overwegen om lid te worden: https://www.eo-acties.nl/beam/word-beam-lid (slechts 18 euro per jaar) 

Als je lid bent: ontzettend bedankt dat we door jou 10.000en jongeren en jou over de liefde van God kunnen vertellen! ???? 

Alvast een fijn en gezegend Pasen gewenst ✝️???? 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd03

Liefs, BEAM 

Zaterdag 20 februari 

*De hoogte- en dieptepunten van het leven – DAG 04/40* 

In de afgelopen veertig jaar als christen heb ik (Nicky Gumbel, oprichter Alpha-cursus) grote spirituele hoogtepunten meegemaakt; momenten waarop ik de Heilige Geest heb ervaren, Gods liefde heb gevoeld, de vreugde van andere mensen zag die Jezus leerden kennen, zag hoe gebeden werden verhoord en hoe het koninkrijk van God steeds meer vorm kreeg. Maar ik zie ook spirituele dieptepunten, gevoelens van verlatenheid, rouw, teleurstelling, mislukking, verleiding, weerstand, gezondheidsproblemen en oververmoeidheid. In de bijbelteksten van vandaag zien we dat spirituele hoogte- en dieptepunten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd04 

Maandag 22 februari:

God heeft jouw bestwil voor ogen - DAG 05/40

Lord Radstock logeerde halverwege de negentiende eeuw in een hotel in Noorwegen. Hij hoorde beneden in de lounge een jong kind piano spelen. Het was een vreselijk geluid: ‘Pling... ploing... pling...’. Hij werd gek van dat gepingel! Er ging een man naast haar zitten die met haar meespeelde en de gaten opvulde. Samen maakten ze de mooiste muziek. Hij kwam er later achter dat de man die bij het meisje was gaan zitten haar vader was, Alexander Borodin, de componist van de opera 'Prins Igor'. 

God wil dat wij een relatie met Hem hebben waarin we met Hem samenwerken. In het christelijk geloof gaat het vooral over wat God voor jou heeft gedaan door Christus. Maar het is niet de bedoeling dat we er bij staan en toekijken. Het is je roeping om te reageren. God betrekt jou bij zijn plannen. God komt naast je zitten en zorgt ervoor dat 'alles bijdraagt aan het goede' (Romeinen 8:28). Hij neemt ons gepingel als uitgangspunt en maakt iets moois van ons leven. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd05

Dinsdag 23 februari 

*God horen – DAG 06/40* 

Als ik hem op straat zag aankomen, stak ik gauw over om hem te ontlopen. Ik had hem ontmoet tijdens mijn eerste week op de universiteit. Hij had een stralend, lachend gezicht. Ik had nog twee mensen ontmoet met net zo'n uitdrukking op hun gezicht. Ik vond het maar verdacht! 

 Een paar maanden later leerde ik Jezus kennen en ontdekte ik dat deze mensen straalden omdat ze tijd met Jezus doorbrachten en God hoorden spreken. Hun gezicht straalde, net zoals dat van Mozes toen hij afdaalde van de berg nadat hij God tegen hem had horen spreken

 Jezus heeft gezegd: 'De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God' (Matteüs 4:4). Net zoals we eten nodig hebben, hebben we ook geestelijk voedsel nodig. Geestelijk voedsel in de vorm van _woorden van God die we horen._ 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd06

Woensdag 24 februari 

*God vermenigvuldigt wat jij Hem geeft – DAG 07/40* 

De zesjarige Hattie May Wiatt woonde vlak bij de Grace Baptist Church in Philadelphia in de Verenigde Staten. Het was heel druk op de zondagsschool. De dominee stelde haar gerust dat het gebouw groot genoeg was voor iedereen. “Dat hoop ik”, zei het meisje. “Er zijn zoveel mensen dat ik er niet alleen naar toe durf.” Hij antwoordde: “Als we genoeg geld bij elkaar krijgen, bouwen we een heel groot gebouw waar alle kinderen in passen.” 

 Hattie May stierf twee jaar later, in 1886. Na de begrafenis gaf Hatties moeder de dominee een klein zakje met daarin 57 cent in muntjes die het meisje had gespaard. Ze had het zakje gevonden onder Hatties kussen. In het zakje zat een briefje in haar handschrift: “Om te helpen groter te bouwen, zodat meer kinderen naar de zondagsschool kunnen.” 

 De dominee besloot om de muntjes om te wisselen voor penny's en deze per stuk te koop aan te bieden. De muntjes brachten 250 dollar op en 54 van de muntjes werden teruggegeven. Die 250 dollar werden weer omgewisseld in penny's die op hun beurt weer werden verkocht door de inmiddels opgerichte 'Wiatt Mite Society'. Op deze manier werden haar 57 centen steeds weer vermenigvuldigd

 Zesentwintig jaar later gaf de dominee een toespraak met de titel 'Het verhaal van de 57 cent'. Hij legde uit wat de gift van 57 cent teweeg had gebracht: een kerk met meer dan 5600 leden, een ziekenhuis waar tienduizenden mensen waren behandeld, 80.000 jonge mensen die een universitaire studie hadden kunnen volgen, 2000 mensen die waren uitgezonden om het evangelie te verkondigen en dat allemaal 'omdat Hattie May Wiatt haar 57 cent had geïnvesteerd'. 

 We lezen overal in de Bijbel verhalen over vermenigvuldiging. Wat niet mogelijk is met optellen, doet God door middel van vermenigvuldiging. Je oogst wat je zaait, maar dan in veelvoud. De Heer vermenigvuldigt wat je Hem geeft. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd07 

Donderdag 25 februari 

*Je leven optimaal benutten - DAG 08/40* 

In zijn boek 'Hoe Jezus de wereld op zijn kop zet' schrijft Shane Claiborne dat mensen hem vaak vragen wat voor iemand Moeder Teresa eigenlijk was. 'Soms lijkt het wel alsof ze zich afvragen of ze daadwerkelijk licht gaf of een aureool had. Ze was klein, gerimpeld en kostbaar, misschien wel een beetje nors, als een prachtig, wijs, oud omaatje. Maar wat ik nooit zal vergeten zijn haar voeten. Haar voeten waren misvormd. 
   
Elke ochtend staarde ik ernaar. Ik vroeg me af of ze misschien lepra had opgelopen. Op een dag legde een zuster het me uit. “Haar voeten zijn misvormd omdat we net genoeg schoenen krijgen voor iedereen en Moeder niet wil dat iemand anders het slechtste paar krijgt. Ze spit de hele stapel door en kiest zelf de slechtste schoenen. Dat doet ze al jaren en daardoor zijn haar voeten helemaal vervormd.” Haar voeten zijn dus vervormd door jarenlange naastenliefde.' 
   
Als je mensen vraagt wie ze het meest bewonderen, zeggen veel mensen: “Moeder Teresa”. Zij haalde het beste uit haar leven. Dit lijkt een tegenstelling. Ze cijferde zichzelf tenslotte helemaal weg, nam haar kruis op en volgde Jezus. 
   
Het leven is een bijzonder en prachtig geschenk. In de Bijbel worden we steeds opnieuw aangespoord om dit geschenk niet te verspillen, maar om het optimaal te benutten. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd08

Donderdag 26 februari 

*Beroemdheid – DAG 09/40* 

Uit een enquête onder jongeren bleek dat 50% van hen beroemdheid als een belangrijk levensdoel ziet. Vroeger wilden mensen beroemd zijn om iets wat ze deden. Nu is beroemdheid zelf het doel. Roem heeft een soort goddelijke status gekregen. Mensen willen niet alleen beroemd zijn, ze verafgoden mensen die de sterrenstatus hebben bereikt. 

 Voor iemand met ambitie is roem hetzelfde als zout water voor iemand die dorst heeft. Hoe meer je krijgt, hoe meer je wilt. Madonna, in de jaren tachtig van de vorige eeuw waarschijnlijk de beroemdste vrouw ter wereld, heeft wel eens gezegd: “Ik ben pas gelukkig als ik net zo beroemd ben als God.”  

 Bekendheid en roem zijn maar een slap aftreksel van echte eer. 'Eer', 'glorie', 'heerlijkheid' en 'luister' worden in de Bijbel gebruikt om te verwijzen naar de manifestatie van Gods nabijheid. Deze woorden komen vaak voor in de Bijbel. Gods glorie betekent zijn grootheid, reputatie, majesteit en eer. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd09

Zaterdag 27 februari 

*Zes kenmerken van een heilig leven – DAG 10/40 

Probeer jij Jezus in te plannen in je agenda? Of plan je je bezigheden om Jezus heen? 
   
Eugene Peterson schrijft: 'God past niet in onze plannen, wij moeten ons aanpassen aan de zijne. We kunnen God niet gebruiken. God is geen gereedschap, apparaat of creditcard. Heilig is het woord dat God onderscheidt van en voorrang geeft op onze pogingen om Hem op ons verlanglijstje te zetten of in te passen in onze dromerige plannen om iets na te laten in deze wereld.’ 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd10

Maandag 1 maart 

*Rijk aan genade – DAG 11/40* 

Er was eens een man die zijn portret liet schilderen door een bekende kunstenaar. Toen het portret klaar was, werd het onthuld. De man was helemaal niet blij met het resultaat. Toen men hem vroeg of hij het mooi vond, zei hij: 'Ik vind dat het schilderij mij geen recht doet.' Waarop de kunstenaar antwoordde: 'Meneer, u hebt geen recht nodig, maar genade!' 
   
Uiteindelijk hebben we allemaal meer behoefte aan genade dan aan recht. Het thema van de 'genade van God' loopt als een rode draad door de Bijbel. God is 'rijk aan barmhartigheid' (Efeziërs 2:4, WV). Het Griekse woord eleos betekent 'genade, barmhartigheid, ontferming, medelijden'. De genade van God is er ook voor jou. In de gedeelten voor vandaag zien we een paar voorbeelden van mensen die de genade van God ontvangen. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd11

Dinsdag 2 maart 

*Een liefdevolle, duurzame relatie – DAG 12/40* 

In een van zijn laatste nummers stelt Freddie Mercury, de zanger van Queen, de vraag: 'Is er iemand die weet waarom we leven?' 
  
Hoewel hij schatrijk was geworden en duizenden fans had, gaf Freddie Mercury in een van zijn laatste interviews vlak voor zijn dood in 1991 toe dat hij verschrikkelijk eenzaam was. Hij zei: 'Je kunt alles hebben wat je hartje begeert en toch eenzaam zijn, en dat is de bitterste vorm van eenzaamheid. Ik ben een wereldster en heb miljoenen verdiend, maar al dat succes heeft ervoor gezorgd dat ik mis wat we allemaal zo nodig hebben: een liefdevolle, duurzame relatie.' 
  
Er is maar één relatie die volkomen liefdevol en duurzaam is. Hoe kunnen jij en ik een relatie hebben met de Schepper van het heelal? Hoe kunnen we in de praktijk communiceren met God? Wat is de basis van deze relatie? 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd12 

Woensdag 3 maart 

*Je leven plannen – DAG 13/40* 

Bijna iedereen maakt plannen. We maken plannen voor avonden, weekenden en vakanties. Sommige mensen plannen hoeveel kinderen ze willen en maken plannen voor hun studie. Mensen hebben plannen. Bedrijven hebben plannen. Ook kerken zouden plannen moeten hebben. 
   
In juni 1992 schreef ik naast het vers 'Leg uw werk in de handen van de HERE, dan zullen uw plannen werkelijkheid worden' (Spreuken 16:3, HB) mijn plannen voor '92/'93. God heeft deze plannen meer gezegend dan we ooit hadden durven vragen of hopen. Sindsdien heb ik ieder jaar de plannen voor het komende jaar opgeschreven. Het geeft me zoveel moed en sterkt mijn geloof als ik terugkijk en zie hoeveel de Heer in al die jaren voor ons heeft gedaan. We vergeten zijn goedheid en trouw maar al te snel. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd13

Donderdag 4 maart 

*Gods liefde, je hele leven lang – DAG 14/40* 
   
We leven in een maatschappij waarin iedereen onmiddellijk al zijn behoeften bevredigd wil zien: kant-en-klaarmaaltijden, whatsappjes, thuisbezorgen, een zongebruinde huid uit een flesje. We lopen het risico dat we alleen nog maar oog hebben voor de korte termijn. De Bijbel vertelt ons dat God een eeuwige God is (Jesaja 40:28). God houdt de lange termijn voor ogen en wil je je hele leven lang zijn liefde geven (Psalm 30:6). 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd14

Vrijdag 5 maart 

*Gezond blijven – DAG 15/40*

 • Niet roken 

Niet roken 

Niet roken 

 • Elke dag voldoende bewegen 

 • Gezond eten 

  • Op gewicht blijven 

  Op gewicht blijven 

  Op gewicht blijven 

 • Je bloeddruk in de gaten houden 

 • Je cholesterol in de gaten houden 

 • Je bloedsuikerspiegel zo constant mogelijk houden 

  Dit zijn de zeven dingen die je volgens de Amerikaanse Hartstichting moet doen om je hart gezond te houden. 
     
  Het hart van een mens weegt minder dan 500 gram. Het slaat elke dag meer dan 100.000 keer en tijdens een gemiddeld leven meer dan 2,5 miljard keer. Ons hele bloedvatenstelsel (slagaders, aders en haarvaten) is meer dan 100.000 km lang. Dat is meer dan twee keer de hele aarde rond. 
     
  Het hart is niet alleen een verbazingwekkend orgaan, het is 'het hart' van het menselijk leven. Zonder hart houdt je lichaam er snel mee op. Hartfalen is de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld. 
     
  Jezus had het vaak over het hart. Het hart is een metafoor voor het innerlijk leven. Het woord dat Jezus gebruikt, betekent de zetel van het fysieke, spirituele en geestelijke leven. Het hart is het centrum en de bron van alle innerlijk leven, ons denken, voelen en willen. 
     
  Het gaat God vooral om je hart. Hij wil dat je hart gezond is. Hij zei tegen Samuel: 'Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart' (1 Samuel 16:7). 
     
  Nog belangrijker dan de gezondheid van je lichamelijke hart is de conditie van je geestelijke hart. In de gedeelten voor vandaag zien we vijf belangrijke manieren om dit hart gezond te houden. 

  Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd15

  Zaterdag 6 maart 

  *Tien redenen om gul te geven – DAG 16/40* 

  Mick Hawkins was de gulste persoon die ik kende. Hij gaf altijd gul en bood altijd aan om alles te betalen. We dachten dat hij heel rijk was, maar dat bleek niet zo te zijn. Hij was gewoon heel gul. Zijn leven stroomde over van dankbaarheid voor de genade van God. Zijn dankbaarheid opende zijn hart en zijn portemonnee. Hierdoor was hij een grote inspiratie voor iedereen die hem kende. 
     
  Ik wil lijken op Mick. Ik zou graag willen dat de kerk van Jezus Christus vol was met mensen zoals hij. In de gedeelten voor vandaag lezen we dat genade, dankbaarheid en gulheid nauw met elkaar samenhangen. 

  Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd16

  Maandag 8 maart 

  *Jezus kennen en liefhebben – DAG 17/40* 

  De kern van het christelijk geloof is een relatie met God door Jezus Christus. Christen-zijn betekent dat je Christus kent en liefhebt. 

   Hoe ziet deze relatie eruit? In de Bijbel wordt deze relatie beschreven in termen van de liefde tussen mensen. Het is een relatie met de grootst mogelijke intimiteit. Het lijkt op de band tussen ouder en kind (Lucas 1, Romeinen 8). Maar Paulus gebruikt een nog intiemere verwoording en vergelijkt Christus met onze echtgenoot en de kerk met zijn bruid (2 Korintiërs 11:2; zie ook Efeziërs 5:22-23). Dit is de hechtste, belangrijkste en meest intieme relatie die maar mogelijk is. 

  Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd17

  Dinsdag 9 maart 

  *Hoe zit het met je hart? - DAG 18/40* 

  Nobelprijswinaar Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008) is de belangrijkste Russische literaire kunstenaar van de tweede helft van de twintigste eeuw. Hij heeft acht jaar gevangengezeten omdat hij kritiek had op Stalin. Hij schreef: 'De lijn tussen goed en kwaad loopt niet door staten, klassen of politieke partijen (...) maar midden door elk mensenhart en door alle mensenharten.' 
     
  Wij zijn allemaal gemaakt naar het beeld van God. Mensen zijn in staat tot grote daden uit liefde, moed en heldendom. Maar niemand (behalve Jezus) is zonder zonde. Hoe zit het met jouw hart? 

  Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd18

  Woensdag 10 maart 

  *Gekruisigd – DAG 19/40* 

  Ten tijde van de slavernij leefden de slaven in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten onder de afschuwelijkste omstandigheden. Ze maakten prachtige, ontroerende liederen met indringende melodieën die bol staan van emotie. Deze 'spirituals' waren liederen van hoop en verwachting. Ze waren de hartenkreten van de slaven die smachtten naar vrijheid. 

  Ze omarmden Jezus als hun Verlosser en Heer en, te midden van hun bijna ondraaglijk lijden, voelden ze zijn goedheid, vrede en hoop voor de toekomst. Vanuit deze relatie konden ze zingen: 

  _Waar was jij toen ze mijn Heer kruisigden?_ 

  In het bijbelgedeelte van hvandaag lezen we over de achtergrond van de uitzonderlijke bewering dat degene die 'ze kruisigden' inderdaad 'mijn Heer' was. God wordt in het Oude Testament 'de Heer' genoemd: https://bit.ly/40dagentijd19

  Donderdag 11 maart 

  *Jezelf vergeven – DAG 20/40* 

  Bisschop Sandy Millar vertelde me over een keer dat hij op het strand liep en de voetafdrukken zag van mensen die daar voor hem hadden gelopen. De volgende morgen waren alle voetafdrukken uitgewist door de zee. Hij voelde dat Jezus tegen hem zei: “Zo ziet vergeving eruit.” 
     
  Als Jezus Christus ons vergeeft, wordt alles wat we verkeerd hebben gedaan in ons leven uitgewist. 
     
  In de gedeelten voor vandaag zien we de enorme prijs en de geweldige zegen van Gods vergeving:https://bit.ly/40dagentijd20

  Misschien ook wat voor jou

  Volg BEAM op TikTok!

  Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡