Icon--npo Icon--eo Icon--instagram Icon--clock Icon--theme Icon--location Icon--tag Icon--twitter Icon--whatsapp Icon--comment Icon--audio Icon--mail Icon--video Icon--image Icon--search Icon--spotify Icon--facebook Icon--snapchat Icon--youtube Icon--smiley Icon--menu Icon--chevron-down Icon--npo3
Dit zegt de Bijbel over vegetariërs...
14 juni 2018

Dit zegt de Bijbel over vegetariërs...

Hartstikke uit de context, maar wel geinig: in Romeinen 14 staat een tekst over mensen die 'alleen plantaardig voedsel eten'. Ai ai ai, vegetariërs...

Lees meer

Volg ons