7 mei 2017

Wat zegt de Bijbel over spijt?

In de Bijbel gaat spijt vaak over zondigen en wordt vaak het woord berouw gebruikt. Eigenlijk zijn dat twee verschillende dingen. Berouw gaat nog iets dieper. Wanneer je spijt hebt dat je iets hebt gedaan of juist hebt gelaten, betekent dat nog niet direct dat je er ook van hebt geleerd. Wanneer je berouw hebt, betekent dat dat je de intentie hebt om het de volgende keer anders te doen.

In zijn tweede brief aan de Korintiërs schrijft Paulus over spijt. Zijn eerste brief was hard aangekomen en de mensen hadden veel verdriet over hun zonden. In hoofdstuk 7 schrijft Paulus: “Ook al heb ik u met mijn brief verdriet gedaan, ik heb er toch geen spijt van. Aanvankelijk wel, maar nu ik weet dat mijn brief u slechts voor korte tijd verdriet deed, ben ik blij dat ik hem geschreven heb. Niet omdat u verdriet hebt gehad, maar omdat u daardoor tot inkeer bent gekomen. U had verdriet op een manier die God wilde, ik heb u dus in geen enkel opzicht geschaad. Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding; verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood.” (vers 8-10)

Tranenbrief
Verdriet kan dus een zegen worden. Iedereen moet wel eens erkennen dat je iets fout hebt gedaan. Het kan zijn dat je jezelf hebt teleurgesteld. De mensen uit Korinthe waren door de tranenbrief van Paulus erg van zichzelf geschrokken. Die tranenbrief is niet de eerste brief aan de Korintiërs en staat niet in de Bijbel. Er zijn meerdere brieven van Paulus verloren gegaan. In 1 Korintiërs 5:9 refereert Paulus ook aan een eerdere brief en men vermoedt dat 2 Korintiërs een samenvoeging is van meerdere brieven door de min of meer onlogische opbouw. We weten dus niet precies wat er in de tranenbrief van Paulus aan de gemeente van Korinthe stond en waar de Korintiërs spijt van hadden.

Verdriet dat God geeft
Uit 2 Korintiërs 7 kunnen we concluderen dat spijt helemaal niet verkeerd hoeft te zijn, vooral niet wanneer je er iets van leert. Dan is je verdriet achteraf gezien een reden tot blijdschap! Paulus noemt de spijt van de Korintiërs ‘verdriet dat God geeft’. God heeft het beste met ons voor. Wanneer we dus spijt hebben van een keuze helpt ons dat om voortaan betere keuzes te maken. Zo worden we een beter en gelukkiger mens. Dat is wat God ons wenst. Wanneer jij dus spijt hebt van iets dat je wel (of juist niet) hebt gedaan, mag je dankbaar zijn voor je verdriet. Dat voelt omstreden, maar je mag God danken dat hij je laat inzien dat je het de volgende keer beter anders kunt doen. Dat je spijt hebt, betekent dat God je iets wil laten zien. Net zoals Paulus achteraf toch blij was dat hij de Korintiërs de tranenbrief had gestuurd. Niet omdat het hen verdriet heeft gedaan, maar juist om wat het verdriet bij hen teweeg heeft gebracht. Het verdriet kwam van God en dus schaadde het de Korintiërs juist niet. Houdt dat in gedachten wanneer jij weer eens wakker ligt ’s nachts, omdat je je spijtgevoelens niet kunt loslaten.

Lees meer

Volg ons