Ga naar submenu Ga naar zoekveld

1 Timoteüs: Deze kerk maakt er een rotzooi van

6 september 2019 · Leestijd 8 min

Bijbellezen is kneitersmoeilijk én fantastisch mooi! Wij zetten samen met jou onze tanden in deze bibliotheek met verhalen, profetieën, brieven en poëzie. ARE.YOU.READY?! Vandaag kijken we naar 1 Timoteüs: De eerste brief van Paulus aan zijn leerling Timotheüs waarin hij uitlegt hoe problemen in Efeze opgelost moeten worden nadat er door plaatselijke kerkleiders onzin is verspreid over Jezus.

Algemene informatie

Aantal bladzijden: 
Aantal hoofdstukken: 6
Betekenis naam: Dit was de eerste brief van Paulus aan zijn leerling en medewerker Timoteüs.
Populairste gedeelte: ‘’Dit is de waarheid: Er is maar één God. En de enige die mensen bij God kan brengen, is de mens Jezus Christus.’’
(1 Timoteüs 2:5)

Paulus reisde aardig wat jaren rond en stichtte veel nieuwe kerken. Toen Paulus in de plaats Lystra was, ontmoette hij de oma en moeder van Timoteüs. Zij waren erg trouw aan God. Paulus was onder de indruk van de liefde en passie die Timoteüs voor Jezus had. Timoteüs werd de leerling van Paulus en ging deel uitmaken van zijn crew. Hij werd op missie gestuurd naar verschillende kerken. Toen Paulus erachter kwam dat er misstanden waren in de kerk in de stad Efeze, stuurde hij Timoteüs om de problemen op te lossen. Er waren leraren in de kerk die onzin verspreidden over Jezus! Op het moment dat Timoteüs in Efeze aankwam, stuurde Paulus een brief naar hem met instructies, zodat hij de situatie kon oplossen. 

De échte boodschap

De brief van Paulus bestaat uit vier delen die aan elkaar worden verbonden door korte gedichtjes. In deel 1 en 4 wordt de missie van Timoteüs beschreven en in deel 2 en 3 noemt Paulus de problemen die er zijn binnen de kerk. Ook geeft hij de praktische instructies die Timoteüs moet opvolgen. 

In het eerste deel legt Paulus nogmaals uit waarom hij Timoteüs naar Efeze heeft gestuurd. Hij beschrijft hoe de leraren geobsedeerd zijn door de Thora, het heilige boek van het jodendom. Ze speculeren over veel onderwerpen, zoals het huwelijk, seksualiteit en eten. Wat ze hier inhoudelijk over zeggen, komt helemaal niet overeen met de boodschap van Jezus.

De kerkleiders proberen de Joodse wetten door te duwen in de kerk, waardoor er veel verdeeldheid ontstaat. Paulus geeft aan dat die verdeeldheid juist het teken is van een verkeerde boodschap. Normaliter zou de verkondiging van de boodschap van Jezus leiden tot liefde en oprecht geloof. Het doel van de Thora is dan ook niet om te speculeren, zoals de corrupte leraren doen, maar om uit te leggen dat mensen niet perfect zijn. Jezus is gekomen voor alle mensen, inclusief alle fouten die zij maken. Door een juiste uitleg van de Thora zullen mensen de liefde en genade van God zien en bij Hem komen. Paulus sluit dit deel af met een kort gedichtje over Jezus als enige en eeuwige Koning.

Bidden voor het antwoord

In het tweede deel van de brief benoemt Paulus een aantal specifieke problemen van de kerk in Efeze en vertelt hij Timoteüs hoe hij deze moet oplossen. 

Als eerste krijgt Timoteüs de opdracht om regelmatig gebedsbijeenkomsten te houden in de kerk. Door te bidden voor de Romeinse leiders en vrede in het hele land ontstaat er voor christenen een veilige omgeving om de boodschap van Jezus te kunnen blijven verspreiden. Paulus herinnert Timoteüs er aan dat God heel de wereld wil redden. Bidden zorgt ervoor dat dit doel niet wordt vergeten.

Modeshow in de kerk

Als tweede benoemt Paulus problemen die te maken hebben met mannen en vrouwen die onder invloed van de corrupte kerkleiders de kerk voor verkeerde doelen gebruiken. De mannen maken ruzie en houden agressieve theologische debatten. Paulus zegt dat deze heren moeten leren bidden. Rijke vrouwen zien de kerkdienst vooral als een kans om een modeshow te houden en hun dure kleding te laten zien. Dit leidt tot schaamte bij de vrouwen die deze outfits niet kunnen betalen. Daarnaast maken deze rijke dames ook misbruik van de hoge posities in de kerk om vervolgens leugens te verspreiden over het geloof. 

Wat bedoelt Paulus?

Paulus verbiedt vrouwen vervolgens om te preken of een hoge leiderschapsfunctie te bekleden. Het is lastig om te bepalen wat Paulus hier precies mee bedoelt. Hier zijn dan ook verschillende visies over: 
1. Vrouwen zouden nooit mogen preken, lesgeven of een leiderschapsfunctie mogen hebben in een kerk. Dit is omdat God aan Adam en Eva duidelijk maakte dat alleen mannen de rol van leider kunnen vervullen.
2. Vrouwen zouden nooit een leider mogen zijn, maar wel over het geloof lesgeven als ze hier de benodigde kennis van hebben.
3. Alleen de vrouwen uit de kerk in Efeze zouden niet mogen lesgeven. Hier wordt ook weer een vergelijking gemaakt met Adam en Eva. De vrouwen zouden zich namelijk hebben laten verleiden door de corrupte leraren, net zoals Eva zich liet verleiden door de slang. 

Paulus is heel duidelijk: de vrouwen moeten door Timoteüs begeleid en opgeleid worden, zodat ze de juiste theologische kennis opdoen. Het doel is dat ze geestelijk groeien en geloofsverspreiders kunnen worden. 

Teamwork

Vervolgens geeft Paulus de opdracht aan Timoteüs om vaders en echtgenoten aan te wijzen die een team zullen vormen van ouderlingen. Deze mannen moeten stuk voor stuk een prachtige persoonlijkheid hebben. Zij zullen samenwerken met zogenoemde dienaren van God. Dit zijn een aantal mannen en vrouwen met de juiste kennis die de kerkdiensten zullen leiden. De teamleden moeten een goede en gezonde relatie hebben met hun eigen familie, want dit laat zien dat ze ook leider kunnen zijn van de kerk. De kerkgemeenschap is namelijk Gods familie! De manier waarop ze allemaal samenleven, komt terug in het gedicht van Paulus over Jezus, waarmee hij dit deel afsluit.

Weduwen en alcoholisten

In deel 3 gaan de instructies van Paulus verder. Hij wil dat Timoteüs de verkeerde leer gaat verbeteren. Paulus vindt het bijvoorbeeld bizar dat er in de kerk wordt geroepen dat er geen vlees mag worden gegeten en ook niet mag worden getrouwd. Met behulp van Genesis legt hij Timoteüs uit dat Gods hele creatie goed en mooi is, inclusief vlees en trouwen.  

Paulus gaat verder met het probleem betreft de zorg voor weduwen. Jonge en rijke weduwen maken misbruik van de organisatie binnen de kerk die zorgt voor financiële steun. De rijke weduwen pikken donaties in, terwijl de vrouwen die echt support nodig hebben worden vergeten. Paulus wil ervoor zorgen dat alleen deze oude en kwetsbare weduwen recht hebben op steun van de kerk. Gods steun en liefde moet er zijn voor de mensen die het echt nodig hebben.

Daarna switcht Paulus naar oudere mannen: hun leeftijd moet worden gerespecteerd, maar niet hun gedrag. Ze drinken vaak te veel en daarmee besmeuren ze de reputatie van het christelijk geloof. Timoteüs mag van Paulus wel een glaasje blijven drinken, want dat helpt tegen zijn maagproblemen.

Strategische slaven

Vervolgens komt Paulus aan bij een interessant probleem over christelijke slaven. Hij vindt het niet kunnen dat zij geen respect hebben voor hun christelijke bazen en gaan rebelleren. Volgens het Evangelie is elke christen gelijk, maar hier is Paulus het niet mee eens. Hij vindt dat gelijkwaardigheid moet worden toegepast op een strategische manier. Het moet op zo’n manier gebeuren dat het voor de buren niet duidelijk is dat er een slaaf in opstand is gekomen. Door het veranderingsproces van slaaf naar gezinslid gelijkmatig en strategisch te laten verlopen, kunnen andere gezinnen overtuigd worden door het Evangelie in plaats van worden afgeschrikt. 

Voor je gevoel kan het natuurlijk heel gek zijn dat Paulus positief praat over slavernij. Als je hier wat vraagtekens bij hebt, kun je in dit artikel wat meer lezen over de achtergrond van slavernij in de tijd van Paulus. 

Sharing = caring

Paulus sluit de brief af door Timoteüs voor een laatste keer op te roepen om de corrupte kerkleiders te confronteren. De kerkleiders zijn alleen maar uit op geld. Ze werven veel gemeenteleden om die vervolgens de hoofdprijs te laten betalen voor hun preken. Deze leiders verraden Jezus en zijn boodschap om tevreden te zijn met wat je hebt en een simpel leven te leiden. Paulus legt de rijke Efeziërs uit hoe ze rijk kunnen worden door goed te doen en bezittingen te delen met mensen die het nodig hebben. Die spullen geef je eigenlijk aan Jezus! Paulus sluit zijn laatste gedicht dan ook af met de boodschap dat Jezus de enige echte koning is die boven alle andere koningen staat.

Waarom je deze brief écht even moet lezen

Timoteüs leert megaveel nieuwe dingen over het geloof en de kerk! In die tijd was het normaler voor mensen om precies te doen wat de kerkleiders zeiden. De manier waarop de kerkgemeente denkt, wordt omgezet in hoe de gemeenteleden DOEN. Als die basis dan ontbreekt of niet waar is, is heel de gemeente de sigaar. Paulus leert ons om scherp te blijven om zo de boel goed te kunnen fiksen. Aanpakken die handel!

Deze brief aan Timoteüs geanimeerd!

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Benieuwd naar de andere Bijbelboeken? Je vindt ze hier

Geschreven door

Annemarijn

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡