7 mei 2017

Mijn naaste liefhebben, hoe doe ik dat?

In de kerk wordt veel over liefde gepraat. Dan bedoel ik niet de romantische liefde, hoewel daar misschien nog meer over gepraat mag worden. Ik bedoel uitspraken als “God is liefde,” en “Jezus kwam om een boodschap van liefde te verkondigen.”

Het zou kunnen dat je net als ik het woord wel eens beu bent, of dat het zijn waarde is verloren voor je. Ja ja, liefde, blablabla.  

Ik heb niet de illusie dat ik daar iets aan kan veranderen. Wel kan ik inzicht geven in wat van mijn recente ontdekkingen zijn ten opzichte van Jezus en liefde. Misschien blaast het het woord ook voor jou weer wat nieuw leven in. 

In Lukas 10 lezen we hoe Jezus gevraagd wordt naar de voorwaarden voor het eeuwig leven. In Mattheüs 22 gaat het iets anders, daar wordt gevraagd naar wat Jezus het grootste gebod vindt. Hoe dan ook, het antwoord is hetzelfde: heb God lief, zo hard als je kan, en heb je naaste lief zoals jezelf. Dit is Jezus’ samenvatting van de 10 geboden, en meestal zegt men dat de eerste vijf geboden overeenkomen met het God-gedeelte, en de tweede 5 met het naaste-gedeelte. Je kunt het nazoeken in Ex. 20 of Deut. 5. Hoe dan ook, Jezus plaatst de gehele 10 geboden onder twee gelijke geboden om lief te hebben.  

Ik wil kijken naar dat tweede deel: het liefhebben van je naaste. C.S. Lewis heeft me gewezen op dat opmerkelijke stukje “als uzelf.” In zijn boek Onversneden Christendom stelt hij dat dat meer betekent dan “evenveel als.” Evenveel was ook een mooie boodschap geweest: je moet je naasten net zoveel liefhebben als je jezelf liefhebt, dus jezelf geen voorsprong geven, niet egoïstisch zijn, etc. Maar het Grieks voor als uzelf betekent ‘zoals uzelf, op dezelfde manier.’ Dus: heb je naaste lief op exact dezelfde wijze als hoe je jezelf liefhebt.  

Dan komt de vraag op: hoe hebben we onszelf lief dan? Hebben we onszelf eigenlijk wel lief? Voor mezelf sprekend: ik ben lang niet altijd trots op mezelf; ik zie mijn nare kanten beter dan mijn goede kanten. Maar dat betekent niet dat ik mezelf van geen waarde vind: ik blijf voor mezelf zorgen, ik blijf mezelf ontwikkelen en ik hoop een beter mens te worden. Het maakt niet uit hoe vaak ik mijzelf teleurstel, ik zal niet ophouden van mezelf te houden, voor mezelf het beste te wensen. Er is niemand die zoveel kansen krijgt van mij als ikzelf. Het moet tenslotte goed met mij aflopen. 

Zó vraagt Jezus van ons om van elkaar te houden: niet gebaseerd op successen, mooie karaktereigenschappen, maar vanuit een besef dat de ander van waarde is. Waarom? Omdat die ander door God liefdevol gemaakt is, vol potentie en mogelijkheden. Zoals ik mijzelf nooit laat vallen, zo moet ik anderen nooit laten vallen. Maar ook: zoals ik terecht boos op mijzelf kan zijn, kan ik boos op anderen zijn zonder te stoppen met liefhebben. Boosheid komt voort uit betrokkenheid, uit het verlangen zaken anders, beter te zien. Het alternatief is desinteresse. 

Ik wil je vragen nog wat langer na te denken over wat die opdracht van Jezus inhoudt. Hoe hou jij van jezelf? Kun je dat vertalen naar hoe je dan met anderen moet omgaan? En helpt dat je, is dat te doen? Je kunt het beeld nog verrijken met het besef dat God op díe manier ook van ons houdt: boos om imperfecties, maar oneindig geduldig, hoopvol, begripvol en enthousiast. 

Zo is liefde voor mij in elk geval geen saaie term. 

Bijbeltijger Rob Bergsma (24) is bezig met een master Gemeentepredikant aan de PThU in Groningen. Hij vaak als gitarist op kerkpodia te vinden.

Lees meer

Volg ons