5 april 2020

Wat betekenen alle dagen rondom Pasen?

Pasen: één christelijk feest. Toch besteden we er niet een dag aan, maar een combinatie van verschillende soorten. Een soort vijf voor de prijs van een? Wat betekenen al die dagen met hun gekke namen? BEAM zocht het voor je uit!

Eigenlijk begint het al in de week voor Pasen. Die wordt door katholieken ook wel de Goede Week genoemd en door protestanten de Stille Week. Deze week start op Palmzondag. De zondag dankt zijn naam aan de palmtakken waarmee Jezus verwelkomd werd in Jeruzalem als koning en redder. Van oudsher heeft de woensdag van deze Goede/Stille Week ook een naam, namelijk: Schortelwoensdag of Schorselwoensdag. In de middeleeuwen was het gebruikelijk om vanaf deze woensdag tot en met de eerstvolgende zaterdag geen orgelmuziek of kerkklokken te laten klinken. De muziek werd dus ‘opgeschort’. Deze naam wordt alleen niet actief meer gebruikt. De dagen na deze woensdag kennen elk wel een naam die je waarschijnlijk zult herkennen.

Witte Donderdag

Op deze dag herdenken we dat Jezus het Laatste Avondmaal had met zijn leerlingen (zie Matteüs 26, Marcus 14, Lucas 22 of Johannes 13). Samen vierden ze het begin van Pesach. Deze dag wordt ‘wit’ genoemd, omdat dit de kleur is die in de katholieke liturgie gebruikt wordt. Dat betekent dat kruisbeelden in de (katholieke) kerk met een wit kleed worden bedekt en de priester of dominee een wit gewaad draagt. Wit staat voor ‘heilig’, ‘goed’ en ‘vreugdevol’. Toch was die dag niet zo vreugdevol: Jezus werd verraden door Judas..

Goede Vrijdag

De dag waarop Jezus sterft.. De kruisiging vindt ’s ochtends plaats. Naast Jezus hangen twee moordenaars. Vanaf het middaguur wordt het donker op heel de aarde tot het moment dat Jezus sterft, om 15.00 uur. Op dat moment scheurt het voorhangsel van de tempel – een doek dat het allerheiligste deel van de tempel afschermde – van boven naar beneden. Dit symboliseert de weg die weer vrij is gemaakt: dankzij Jezus’ dood kunnen jij en ik bij God onze Vader komen <3 Best een Goede Vrijdag dus!

Stille Zaterdag

Volgens middeleeuws gebruik worden er op deze dag dus geen kerkklokken geluid. We herdenken dat Jezus in het graf lag. Een verdrietige, stille, onzekere dag voor zijn familie, vrienden en volgelingen.  

Eerste paasdag

Jezus leeft! Hij is opgestaan uit de dood! Dat vieren we vandaag. Deze dag valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Volgens de Bijbel is Jezus na drie dagen opgestaan. Vandaag is reden voor feest en dankbaarheid! Deze eerste paasdag vormt de kern van ons evangelie.

Tweede paasdag

En tweede paasdag: waar komt die eigenlijk vandaan? Het Meertens Instituut legt het uit: de katholieke kerk deed in de middeleeuwen haar uiterste best om extra feestdagen te linken aan de belangrijkste christelijke feestdagen. Eerst duurde het vieren van Kerst, Pasen en Pinksteren zelfs acht dagen! Dankzij deze extra dagen zouden mensen vaker de kans krijgen om de kerk te bezoeken. Ook was het een handige dag voor bedrijven om hun administratie op orde te maken, voor jongeren om elkaar te ontmoeten en om boodschappen te doen op de markt. Veel van de oude, christelijke feestdagen zijn in Nederland gesneuveld als officiële vrije dag, met uitzondering van Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. We mogen de mensen uit 1815 dankbaar zijn, want zij zorgden er bij wet voor dat ook de tweede kerst-, paas- en pinksterdag een officiële vrije dag werd. Geniet er dus flink van!

Nou, weten we dat ook weer. Op naar Hemelvaartsdag!

Lees meer

Volg ons