Icon--npo Icon--eo Icon--instagram Icon--clock Icon--theme Icon--location Icon--tag Icon--twitter Icon--whatsapp Icon--comment Icon--audio Icon--mail Icon--video Icon--image Icon--search Icon--spotify Icon--facebook Icon--snapchat Icon--youtube Icon--smiley Icon--menu Icon--chevron-down Icon--npo3
9 januari 2019

BEAM LIVE: Zo is jouw kerkdienst nooit meer saai

BEAM LIVE. Dé liveshow op YouTube met Joram Kaat, Wilke Stuij en JOU! We gaan ideeën bedenken waardoor jouw kerkdienst nooit meer saai zal zijn. We zien je om 19.00 uur op YouTube!!

Lees meer

Volg ons