Icon--npo Icon--eo Icon--instagram Icon--clock Icon--theme Icon--location Icon--tag Icon--twitter Icon--whatsapp Icon--comment Icon--audio Icon--mail Icon--video Icon--image Icon--search Icon--spotify Icon--facebook Icon--snapchat Icon--youtube Icon--smiley Icon--menu Icon--chevron-down Icon--npo3
9 november 2018

BEAM PLAY: Joram speelt christelijke game Omnious Horizons

In deze nieuwe videoserie belandt Joram in de wereld van de christelijke videogames. Deze week test hij het christelijke spel Omnious Horizons, een spel uit 2000 (en dat betekent precies wat jij denkt).

Lees meer

Volg ons