11 november 2017

God en Jezus worden weer ‘Hij’ in nieuwe bijbelvertaling

Als er in de aangepaste Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) naar God, Jezus of de Heilige Geest wordt verwezen, gebeurt dat voortaan weer met ‘Hij’ of ‘Zijn’. Volgens het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is dat dat de belangrijkste veranderingen in een herziening van de bijbelvertaling, waarvan de eerste teksten zijn gepresenteerd.

"Het ontbreken van hoofdletters in de persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de Heilige Geest is zonder twijfel het meest betwiste aspect van de NBV", vermeldt NBG in een artikel over de herzieningen. "Het is gebleken dat heel veel lezers het ontbreken van 'eerbiedigheidskapitalen' als een groot gemis ervaren."

In de versie van 2004 werden de hoofdletters nog bewust weggelaten, omdat ze ervoor zouden kunnen zorgen dat er te veel nadruk op de woorden gelegd wordt. Bovendien stonden de hoofdletters ook niet in de oorspronkelijke tekst. Toch heeft het NBG vastgesteld dat de hoofdletters nu de norm zijn, bijvoorbeeld in het nieuwe liedboek, de literatuur en ondertitels van films. "Het past bij de NBV om in dit opzicht niet sturend, maar volgend te zijn.”

Meer wijzigingen
Het veranderen van de voornaamwoorden is het niet de enige herziening. Al in de tweede zin van de bijbel is een verandering te ontdekken. Er was de afgelopen jaren veel kritiek op "De aarde was nog woest en doods". ‘Nog’ was een te sterke invulling door de vertalers, vonden veel christenen. Nu is dat weggehaald.

Verder hebben de vertalers voor wijzigingen gekozen omdat nuances waren weggevallen, een vertaling te vrij was of een herhaling in de oorspronkelijke tekst verdween. Zo komt nu in Genesis 2 "op de zevende dag" drie keer terug, hoewel er eerder gekozen was een keer "op die dag" van te maken. Dat maakte de zin vloeiender, maar de herhaling wordt nu toch als bijbelser gezien.

De Nieuwe Bijbelvertaling wordt bijna in alle Nederlandse kerken gebruikt. Sinds de presentatie in 2004 zijn er bijna 2 miljoen exemplaren van verkocht.

Bron: NOS.nl

Lees meer

Volg ons