24 juni 2017

COLUMN: word ik wel gered?!

“De hemel bestaat niet,” zei laatst een atheïstische vriend van mij. “De hemel bestaat wel,” zeggen mijn opvoeding en meer mensen om mij heen. ‘Niet’, ‘Wel’, ‘Nietes’, ‘Welles’. Ik word er moe van. Mijn mening? Ik heb geen flauw idee. Ik heb alleen een idee welke van de twee het best is om aan te hangen.

Zoals ik al zei, ik weet het niet. Aan de ene kant lijkt het me sterk dat de Kracht die leven geeft dat niet zou doorzetten en alles bij de dood zou laten eindigen. Aan de andere kant vind ik de hemel zo’n typisch menselijk verzinsel. Stel dat mensen niet van God zouden weten, zou dan een hemel niet het eerste zijn wat we zelf zouden verzinnen? Om de dood minder erg te maken? Is dat niet wat alle primitieve stammen ook doen?

Ik kom er niet uit. En het einde van de discussie is nog niet in zicht… Is er een uitweg uit het eeuwige ge-welles-nietes?

Een moderne gelijkenis
Ik hoorde een gelijkenis niet lang geleden, geschreven door iemand (ene Bill) op het moment dat hij de kerk verliet. Het verhaal ging zo:
“Ik droomde dat ik was gestorven en naar de hemel ging. Petrus was daar en opende de poort. Hij verwelkomde me met open armen: ‘Aaah Bill! Goed je te zien!’
Na de omhelzing wilde ik over de drempel stappen, ik had mijn voet al opgetild, toen ik zag dat er ook een aantal van mijn vrienden waren. Ze zaten naast de poort in het gras. Sommige atheïstisch, sommigen boeddhistisch, hindoe of weer wat anders. Mijn voet bleef boven de drempel hangen en ik keek Petrus aan. ‘En zij dan?’ vroeg ik.
‘Je kent de regels,’ antwoordde Petrus. ‘Je kent de regels.’
Mijn schouders zakten naar beneden. Toen dacht ik aan mijn richtpunt, de man die de focus van mijn leven was geweest, Jezus. Jezus de buitenstaander, Jezus de dronkaard, de vriend van zondaren. Jezus, de man die het altijd opnam voor hen die buiten het systeem vielen.
Ik trok mijn voet terug en zei: ‘Weet je wat? Ik blijf hier wel. Met hen.’
Tot mijn verbazing lachte Petrus breeduit. ‘Eindelijk!’ zei hij. ‘Eindelijk begrijp je het!’

En daar stopt de gelijkenis.

Je moet helemaal niet naar binnen willen
Gaat Jezus volgen niet over de ander boven jezelf stellen, de minste zijn? Niet voor eigen geluk gaan, maar het opnemen voor de mensen die er ‘niet bij horen’, verdrukt worden en het moeilijk hebben? Over niet egoïstisch zijn?
Dat vind ik zo lastig te rijmen met het idee van de hemel, dan gaat het namelijk weer over mijn redding. Staat dat niet lijnrecht tegenover wat Jezus leert? Dan ben ik toch weer egoïstisch?

De grote vraag is niet of de hemel wel of niet bestaat, die discussie duurt nog wel even. Zelfs binnen het christendom lopen de meningen daarover uiteen. Voor mij is de grote vraag of ik bereid ben mijn redding op te geven voor de ander. Hoever durf ik te gaan in het leven voor de ander? Dat is mijn uitweg uit het welles-nietes. Het lijkt mij het meest christelijke om geen bal te geven om een ‘hemel’. Zouden we niet moeten accepteren dat niemand van ons naar de hemel gaat? Zodat we alleen nog onze aandacht richten op anderen hier?

Van twee walletjes
Moet het dan tegenover elkaar staan? Kun je niet én je naaste hier dienen én naar de hemel gaan? Ik betwijfel het. Ik denk dat dit nog teveel gedacht is vanuit de vraag of ik het wel red. Of ik het wel fijn heb na mijn dood.

Het lijkt mij goed zo min mogelijk om je eigen redding te geven, zodat je meer en meer kunt leren niet egoïstisch te zijn. Je voelt het namelijk meteen, of niet? Als je ook maar een beetje in elkaar zit zoals ik, voel je nu spanning ergens in je buik bij het idee dat je niet naar de hemel zou gaan. Dat, is zelfbehoud. Egoïsme. Dat is niet erg, dat hebben we allemaal. Maar daar probeert Jezus juist tegenin te gaan.

Ik denk aan deze uitspraak van Jezus: “Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.”

Lees meer

Volg ons