29 mei 2017

Een tussenjaar is niet bijzonder (meer)

Ik was 18, deed examen en nam een tussenjaar. Dat is tegenwoordig meer regel dan uitzondering, destijds waren er twee examenkandidaten uit de vier vwo-klassen die hiervoor kozen. Ik naar Maleisië, vriend R. naar Canada. We verschilden hierin van de rest en vielen daardoor op. Avonturiers waren we! Zou ik hier vandaag - ruim tien jaar later – voor kiezen, dan zou ik absoluut niet opvallen.

Hoe verschillend je bent, hangt af van de omgeving waarin je verkeert. Is iedereen in jouw omgeving christen, dan val je misschien niet zo op. Je steekt pas af als je compleet anders bent. Soms zie ik mijn niet-christelijke vriendinnen beter voor de wereld en medemens zorgen dan mijn christelijke vriendinnen. Dat vind ik lastig, een zichtbaar verschil maken is dan veel moeilijker! Daarover meer deze week.

Als je Jezus hebt leren kennen, wordt je leven ook anders! In Efeziërs 4:20 staat: ‘Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven … Dat u uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken.’ Dat is nogal wat. Heldere taal.
Jezus maakt een verschil en dat telt, oordeel niet als iemand anders denkt of handelt dan dat jij dat zou doen. Houd het bij jezelf, tussen jou en God.

Toch ligt de kern niet in het opgelegd anders willen zijn. ‘Zo, wij als christenen gaan nu eens lekker anders wezen zijn dan de rest van de wereld.’ Dat zou een arrogante houding zijn. God liefhebben boven alles en mijn naaste als mijzelf, is de kern van christen zijn.

Iets verderop in Efeziërs 5 staat: ‘Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij liefheeft, en ga de weg in van de liefde, zoals Jezus.’ Vanuit mijzelf kan ik dat verschil niet altijd maken. De liefde centraal stellen is not easy, maar dan vraag ik Gods geest daarbij om hulp. En – hoera!- deze week vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Als je de liefde centraal stelt, val je altijd op! Dan geloof ik dat ik samen met jullie een verschil kan maken in deze wereld – die soms schemerig, soms pikdonker is.

Arachne

Ben jij anders dan je omgeving, of maak jij het verschil? Share your story via beamredactie@eo.nl of app 0683673700. Of kom gezellig langs op Opwekking waar wij met een BEAM-camper staan! 

Lees meer

Volg ons