19 maart 2017

Keuzes maken en Gods plan met je leven - hoe gaan die twee samen?

Zal ik na de zomer een bijbelschool doen, reizen of vakken van theologie volgen? Een keuze uit de afgelopen maanden waar ik dat bekende ‘briefje uit de hemel’ wel voor wilde. Ik geloof namelijk dat God een plan met mijn leven heeft. Welke kant wil God dat ik opga?


Hoe werkt God’s leiding als Hij je niet duidelijk een richting opduwt? De New Yorkse predikant Tim Keller adviseert het volgende aan zijn gemeenteleden die na gebed nog geen duidelijkheid hebben: ‘’Máák een keuze.’’ De predikant zelf noemt een concreet voorbeeld. Toen hij dacht dat hij werd geroepen om een kerk te planten in New York, kreeg hij ook geen duidelijk teken. Hij maakte de keuze met de volgende instelling. ‘’Ik weet het niet zeker totdat het gebeurt, dan weet ik het. Als het niet goed uit pakt, dan bereidt God me voor op iets anders.’’

God doet
In de preek Your Plans: God’s Plans legt Keller uit dat God leidt, meer dan dat God je een richting geeft. Hij heeft jouw leven in Zijn hand, altijd. Soms geeft God een duidelijke richting aan, als Hij dat nodig vindt. Maar je bent dus zelf verantwoordelijk voor je keuzes. Keller geeft als voorbeeld een vijfjarig kind dat aan zijn vader vraagt of hij vlak voor etenstijd nog met vriendjes mag spelen. Niet meer dan normaal. Als datzelfde kind vijftien jaar later vanuit zijn studentenhuis belt of hij voor etenstijd nog met vrienden af mag spreken, dan is dat toch een béétje raar. God wil dat je stappen zet in geloof en dat je zelf wijze keuzes maakt. Daar is groei in geloof voor nodig.

Compleet vertrouwen op God
Keller laat zien hoe ingewikkeld dát is aan de hand van de volgende bekende tekst uit Spreuken: ’Vertrouw bij je werk op de Heer en je plannen zullen slagen.’ Een tekst die wij al gauw naar ons handje zetten, door hem bijvoorbeeld zo te interpreteren: draag je plannen aan God op en je daden zullen slagen. Maar Keller legt hem zo uit: Draag je daden op aan de Heer, dan word je steeds meer iemand die wijze plannen maakt. 'Je daden opdragen' betekent compleet vertrouwen op God en altijd Zijn wil doen. Maar dat kunnen mensen simpelweg niet. Dat zou betekenen dat niemand in aanmerking komt voor dat samenwerkingsverband met God. De enige op aarde die wél volmaakt God’s wil deed was Jezus. En omdat Jezus we door Jezus genade mogen ontvangen, kunnen we door Jezus weer stappen met God gaan zetten en groeien in geloof.


Oké, dit is de kern van het geloof. Maar hoe kies ik dan nú? Drie andere dingen om in je achterhoofd te houden.


1. Relativeer je keuze
Sommige keuzes vormen je als persoon, maar de meeste keuzes hebben geen gigantisch effect op je leven. Geniet van jonge jaren, van de vrijheid in deze tijd dat je het nog niet uitgevogeld hoeft te hebben, dit is precies wat Prediker 11:9 zegt. Iemand vertelde het een keer zo: in je twintiger jaren verzamel je ervaringen. In je dertiger jaren ontwikkel je je in de dingen die uit je twintiger jaren zijn gefilterd. En rond je veertigste en verder kun je wijsheid en expertise rondstrooien als confetti. Dus, als je twijfelt tussen verschillende minoren, stages, reizen of hobby’s: laat je goed informeren, bid, kies, probeer en geniet. Is het niets? Ga terug naar 1, en gefeliciteerd, je hebt weer wat geleerd – of je gaat láter ontdekken wat Gods bedoeling hiermee was.

2. Jezus, alles geef ik U, al mijn plannen en mijn tijd, behalve mijn ego en onzekerheid
Dit speelde mee in mijn keuze tussen een bijbelschool of vakken van theologie volgen aan de universiteit. Ik denk dat theologie in mijn omgeving serieuzer wordt genomen dan een bijbelschool. Misschien herken je het wel: willen leven voor God, maar als het erop aan komt toch keuzes maken in de lijn van andermans verwachtingen. Of tóch te gaan voor de optie die jou wereldse zekerheid of status geeft. En daar rekent Jezus in Mattheus 6 mee af: Handel jij zodat je gezien wordt door de mensen? Dan heb je je loon al gehad. En deze klassieker uit 1 Samuel: ‘De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.’

3. God is heel duidelijk over Zijn plan met ons leven

Misschien ervaren we geen leiding, omdat Gods plan met ons leven niet afhangt van de voor óns belangrijke keuzes. Het master-gedeelte van Zijn plan zijn de kleine keuzes, waar wij niet eens over nádenken. Zoals luisteren in plaats van over een verhaal van een vriend heen schreeuwen, omdat je je eigen punt wilt maken. Zoals proberen om écht een persoon of situatie proberen te begrijpen, voordat je er een mening over vormt. Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God, staat er in Micha 6 vers 8. En dan de samenvatting van de Tien Geboden: Heb je naaste lief als jezelf. Ik geloof dat als je hiermee oefent, ‘grote’ keuzes in een heel ander daglicht komen te staan.

Volg ons