28 februari 2017

Met God naar de stembus; hoe doe je dat?

'Het zou maar wat handig zijn als in de Bijbel stond: ‘Gij zult SP stemmen.’ Of als er ten minste stond hoeveel vluchtelingen een land verplicht moet opnemen, hoe hoog een bijstandsuitkering moet zijn en hoeveel geld je precies moet steken in de politie. Helaas, zo simpel is het niet. Christenen kunnen dan ook heel verschillend denken over dit soort onderwerpen.'


Bovenstaande woorden zijn van politicoloog en journalist Karin de Geest. Voor haar boek 'Met God naar de stembus' interviewde ze christenen die werken in de Eerste en Tweede Kamer. Deze christelijke politici zitten niet alleen bij de christelijke partijen CU, SGP en CDA, maar ook bij GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SP en VVD. Alleen D66 heeft geen christenpoliticus, voor die partij sprak Karin met de christelijke voorzitter van de werkgroep Levensbeschouwing en Religie. 

Allemaal christenen, allemaal verschillende visies voor wat goed is voor Nederland en wat de rol van de regering hierin moet zijn. 

Niko Koffeman - Voorzitter Eerste Kamerfractie Partij voor de Dieren
Lid van de zevendedagsadventisten
‘Mijn geloof heeft consequenties voor hoe ik naar de wereld kijk, dat kan niet anders. Maar ik vind niet dat geloof een rol moet spelen in hoe je de samenleving inricht, omdat die samenleving uit mensen bestaat met heel veel verschillende achtergronden. Religie is veel meer een persoonlijke verantwoordelijkheid, terwijl de politiek uitgaat van collectieve verantwoordelijkheden.'

Jacques Monasch - Sociaaldemocraat (tot oktober 2016 Tweede Kamerlid PvdA)
Niet kerkelijk actief
‘Ik ben bijbels-christelijk opgevoed. Nu ben ik kerkelijk niet meer zo actief, maar de inspiratie en het geloof heb ik nog steeds. Elk politiek vraagstuk is een permanente zoektocht naar het juiste, het rechtvaardige, of naar wat verdedigbaar is. Daarin word je geleid door je normen en waarden en daarin is de bijbelse inspiratie voor mij heel belangrijk. Maar er is niet één bijbels antwoord voor alles. Mijn trouwtekst is Micha 6:8: ‘Je weet wat de heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’ Dat is een ongelooflijk liberale wijsheid in de Bijbel. Er staat namelijk niet dat je de weg moet gaan van dé God, maar van jé God. Het is een persoonlijke invulling en de Bijbel claimt daar niet het alleenrecht.’ 

Kees van der Staaij - Voorzitter Tweede Kamerfractie SGP
Lid van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
'De Bijbel heeft ook betekenis voor het openbare leven. Ik vind het daarom essentieel dat je recht doet aan wat God in de Bijbel zegt over hoe mensen en landen met elkaar moeten omgaan. De Bijbel is natuurlijk geen handboek voor de politiek, maar geeft wel belangrijke principes. Alleen als we de leefregels volgen die God heeft gegeven, zal een samenleving echt opbloeien.’ 

Pieter Jan Dijkman -
Hoofdredacteur Christen Democratische Verkenningen van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

Lid van de PKN
Dijkman vindt politiek bedrijven in de naam van de Bijbel ‘pretentieus’. ‘De Bijbel is geen politiek receptenboek waar je tot in detail politieke plannen uit kunt halen. In de Bijbel gaat het bovendien in de eerste plaats om andere zaken: om het appèl tot persoonlijke bekering, om de verheerlijking van Jezus Christus, om navolging van Christus. De politiek heeft een bescheiden taak, namelijk de vrede en de orde van de samenleving handhaven.'

Ruard Ganzevoort - Eerste Kamerlid GroenLinks
Protestants
'GroenLinks is voor mij de ‘meest spirituele partij’. De partij is niet gericht op eigenbelang en gelooft dat de wereld anders zou kunnen zijn. De vraag is of geloof een goed indelingscriterium is voor een partij. In christelijke partijen komen mensen bij elkaar die het religieus eens zijn met elkaar, maar politiek oneens. Ik ken van elke christelijke partij voorbeelden van standpunten waarvan ik me afvraag of ze wel christelijk zijn. Ik wil anderen niet de maat nemen, maar deze partijen hebben niet het alleenrecht om te bepalen wat christelijk is.'

Gert Jan Geling - Voorzitter Werkgroep Levensbeschouwing en Religie D66
Rooms-katholiek
‘Politiek en geloof zijn voor mij twee gescheiden werelden. Die kunnen parallel naast elkaar bestaan. Ik vind heel interessant wat de Zwitserse theoloog Karl Barth hierover zei. Hij was overtuigd christen en socialist en maakte onderscheid tussen de verticale verhouding tussen de mens en God en de horizontale verhouding tussen mensen onderling. Geloof gaat over die verticale verhouding, politiek over de horizontale verhouding. Dat zijn twee gescheiden werelden. Zo ervaar ik het ook: geloof beïnvloedt niet mijn politieke voorkeur en mijn politieke voorkeur beïnvloedt niet mijn geloof.’ 

Tjitske Siderius - Tweede Kamerlid SP
Lid van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
Mevrouw Siderius voelt zich veel meer thuis bij de SP dan bij de christelijke partijen, mede omdat de SP zich het meest verzet tegen marktwerking en opkomt voor sociale zekerheid. 'Religie is voor mij een persoonlijke overtuiging. Ik heb mijn collega’s ook niet nodig om over geloof te praten, daar heb ik weer andere mensen voor. En ik ben er in mijn werk niet de hele tijd mee bezig. Een christelijke bakker is toch ook niet de hele dag bezig met geloof? Maar geloof heeft zeker wel invloed op hoe ik denk over politiek. De Bijbel leert naastenliefde, solidariteit, gelijkwaardigheid. Dat is waar ik naar leef, in mijn persoonlijk leven en in mijn politieke standpunten.’  

Gert-Jan Segers - Voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie
Lid van de PKN
'Je moet als christelijke partijen niet doen alsof je standpunten letterlijk uit de Bijbel komen of gelijkstaan aan Gods wil. De SGP neemt andere standpunten in dan wij en soms zijn er in de ChristenUnie ook meningsverschillen. Toch denk ik dat er een grotere diversiteit in bij-voorbeeld de PvdA is dan bij ons, juist omdat de ChristenUnie gebaseerd is op onze diepste drijfveren. Als je mensen meeneemt in je motieven, krijg je veel meer eensgezindheid.’ 

Pieter Duisenberg - Tweede Kamerlid VVD
Lid van een evangelische gemeente
‘Geloof zit in me: voor een deel in mijn hoofd, maar voornamelijk in mijn hart. Dus ik zou niet weten hoe ik dat van mijn politieke standpunten kan scheiden. Ik kan niet zeggen dat de Bijbel het anker in mijn leven is, of mijn enige anker. Maar hij is, naast een aantal liberale principes, een mede-anker waar ik op stuur, een kern van mijn kompas.' 

Het boekje Met God naar de stembus leest heel fijn weg en is enorm verhelderend. Alle politici gaan in op de thema's euthanasie, de vluchtelingenstroom, het christelijk geloof als onderdeel van de Nederlandse identiteit en armen in Nederland. Je krijgt geen antwoord op de vraag 'What would Jesus vote', maar het helpt je wél om bewuster te stemmen op 15 maart. 
Volg ons