19 december 2016

Het BEAM-team is conflictvermijdend

Het BEAM-team is conflictvermijdend. Twee weken terug hadden we een tweedaags teambuildinguitje in een idyllische boerderij in Friesland. Zomaar toegang krijgen tot dit boerenpaleis kregen we niet. We moesten de week ervoor een enquête met 88 vragen invullen. Het moment suprême dat de coach liet zien dat wat de uitkomst van de door ons ingevulde vragen was, sloegen we niet stijl achterover van verbazing. Dit hadden we al lang zien aankomen: “BEAM is een bovenmate gezellig team (met een hoog gehalte aan vertrouwen) maar is uitermate conflictvermijdend.”

Vredelievend, vredebewarend, waar was in vredesnaam het conflict binnen ons team te vinden?, vroeg de coach zich af. Die is ver te zoeken, we volgens toch het voorbeeld van Jezus alias vredevorst? Inderdaad, Jezus is een vredebrenger, door Hem krijgen wij door zijn bloed vrede met God. Maar de tijd dat Jezus hier op aarde was, wond Hij er geen doekjes om. Hij was vooruitstrevend, progressief in zijn denkbeeld, woorden en daden.

Jesaja noemt de Messias in Jesaja 9:6 de Vredevorst. In de grondtekst wordt vorst bewust gebruikt, dit woord doelt ook op ‘overste’ of ‘hoofd’. Jezus voert net als overste zijn leger aanvoert, de vrede aan. Een legeraanvoerder voorziet zijn manschappen van een goede wapenuitrusting. Aangezien wij onderdeel van dat leger zijn, hebben wij de taak om die vrede door te geven en daarvoor te strijden. ‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.’ We moeten een vredestichter zijn hier op aarde en soms betekent dat de confrontatie aangaan. Jezus deed vaak het omgekeerde van wat wij verwachtten. Jezus vermoordde de vijand niet, maar niet zich vermoorden. Daarover deze week meer in ‘Vrede op aarde: alleen ondersteboven verkrijgbaar’, als ook een ‘cursus christelijk ruzie maken’ – want Vredestichter betekent niet dat je nooit een woordenwisseling mag hebben. ‘Tips voor als je hart koud is en God niet ervaart’ en nog veel meer!

Als Hij straks terug komt - hoop ik dat Hij kan zeggen. – zo onder die BEAM’ers waren er toch een aantal vredestichters, die waren niet op hun mondje gevallen. Ze waren bovenmate gezellig (met een hoog gehalte aan vertrouwen), maar ze zeiden altijd waar het op stond en hun daden liegen er ook niet om!

Heb een vredelievende kerst.

Arachne 

Lees meer

Volg ons