15 oktober 2016

"Recht is machtig mooi en soms frustrerend"

Jurgen (25) ontving deze week zijn bachelordiploma recht, heeft de bachelors fiscale economie en bedrijfseconomie al op zak en is op dit moment bezig met masters in de fiscale economie en in recht. “Ja, ik vind studeren echt leuk. Recht vind ik machtig interessant. Ik kan zo een steentje bijdragen aan gerechtigheid in de wereld. Maar recht kan soms ook schuren met mijn christelijke geloof.”

“Ik vind recht mooi omdat het onder andere burgers beschermt tegen de macht van de overheid. Rechten voorkomen dat de overheid zomaar alles kan doen wat ze wil. Dat is de mooie kant van recht: het behandelt gelijken als gelijken en ongelijken naar mate van ongelijkheid, kortom, het is eerlijk. Maar recht kan me soms ook frustreren, bijvoorbeeld als er in een zaak zo naar alle gaten in het juridische systeem wordt gezocht, dat het voor een normaal mens niet meer te begrijpen is. Dan druist het soms zelfs in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel, ook als het juridisch correct is.” 

“Het lijkt me vet om rechter te worden. Je brengt gerechtigheid en je staat boven de zaak, wat een zware verantwoordelijkheid is. Stiekem vind ik het ook helemaal mooi om zo’n toga aan te mogen. Voordat je rechter kan worden, moet je advocaat zijn geweest. Als advocaat probeer je je cliënt zo goed mogelijk te verdedigen, dit kan ethisch wel heel moeilijk zijn. Dit gebeurt niet vaak, maar stel: De verdachte vertelt je in vertrouwen dat hij de moord heeft gepleegd, maar het openbaar ministerie dat hem aanklaagt lukt het niet om genoeg bewijs te verzamelen om hem te veroordelen. Dan lukt het jou als advocaat om hem vrij te krijgen. Maar ja, draag je dan bij aan gerechtigheid? Dat zijn hele lastige casussen.”

Kat-en-muisspel
“Ik merk dat ik als christelijke rechtenstudent eerder tegen ethische grenzen aanloop dan veel van mijn niet-christelijke medestudenten. Als advocaat kleur je de feiten zo in dat het in het voordeel is van de verdachte die je verdedigt, dat vind ik nog wel kunnen. Dat is het kat-en-muisspel wat een rechtszaak nou eenmaal is. Voor mij persoonlijk gaat het te ver als er echt een ander verhaal uitkomt, wat niet meer strookt met de waarheid. Ook jeukt het een beetje als ik bijvoorbeeld zie dat het mogelijk is om door middel van allemaal brievenbus firma’s in belastingparadijzen belasting te ontwijken. Juridisch is daar niets op aan te merken, maar toch voelt dat niet goed. Ik vind het altijd goed om de zogenaamde ‘geest van de wet’ in mijn achterhoofd te houden. Dat betekent dat ik niet tot het uiterste ga om elke maas in de wet te vinden, maar dat ik kijk naar de bedoeling van de wetgever en dat ik die bedoeling nastreef.”

Recht biedt mensen bescherming, dat motiveert me

“Recht ben ik niet met de intentie gaan studeren om gigantisch veel geld binnen te slepen en zo veel mogelijk zaken te winnen. Ik vind het ontzettend interessant en gaaf dat recht bescherming biedt aan mensen die zichzelf niet tegen de overheid of tegen anderen kunnen beschermen. Dat is ook waarom ik me er voor in wil zetten.”

God als rechter
“God is het voorbeeld van hoe een rechter zou moeten zijn: Hij maakt nooit fouten! Wat wel anders is, is dat God de wet heeft bedacht én zelf ook rechtspreekt. Bij God is er dan ook geen sprake van scheiding van de machten oftewel trias politica. Maar God is nogal uitzonderlijk want Hij is een drie-eenheid, dus ik kan er wel mee leven.”

Jurgen hoopt in anderhalf jaar zijn twee masters af te ronden. Hij is dan negen jaar student geweest en zou graag in de rechtspraak aan het werk willen gaan.

Lees meer

Volg ons