16 oktober 2016

Michazondag: klaar om de wereld te verbeteren?

U is meegedeeld, o mens, wat goed is en wat de Heer van u vraagt: Niets dan recht doen, vroomheid liefhebben en ootmoedig wandelen met uw God. (Micha 6:8, Leidsche vertaling ’94)

Zo, dat is simpel. Micha, de Oudtestamentische profeet, geeft hier de mooiste samenvatting van wat God via de profeten probeerde te vertellen aan Zijn volk. Offers? Altijd welkom. Giften? Ze leren een mens zich niet te binden aan zijn eigendom. Maar in deze samenvatting van Gods wil voor Zijn volk laat God zien waar Zijn hart echt van gaat kloppen: wanneer mensen rechtvaardig zijn, goedheid waarderen en met God wandelen. Op deze Michazondag staan we stil bij dit Bijbelgedeelte en is het goed om na te denken over onze eigen rechtvaardigheid.

Dit Bijbelgedeelte kunnen we scharen onder die stekende Bijbelverzen die ons vertellen dat we hard moeten werken en het nooit goed genoeg doen. We kennen ze in het Oude Testament (bijvoorbeeld Amos 5:14-24, Deuteronomium 10:12-13) en het Nieuwe Testament doet er nog een schepje bovenop (bijvoorbeeld Mattheüs 5-7, Jakobus 1:27 en 1 Johannes 2:3-6). In het Oude Testament hoopte men na zeer slecht gedrag zich met God te kunnen verzoenen door allerlei offers. We lezen het in de verzen die direct voorafgaan aan het genoemde gedeelte in Micha:

‘Wat kan ik de HEER aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’ (Micha 6:6-7, NBV)

Nee, zegt God. Ik wil dat je je als Mijn volgeling gaat gedragen. Wij hebben volgens mij nog steeds dezelfde reactie: shit, God wil dat we als goede mensen gaan leven, maar dat lukt me nooit! Is er geen andere manier? Wat kan ík de HEER aanbieden? Oprechte aanbidding? Een smekend gebed? Uren stille tijd? Opnieuw vraagt God, zeker op Michazondag, iets anders van ons: ga je als mijn volgeling gedragen, doe goed.

Stekende teksten dus, die geen andere opties openlaten dan het gehoorzamen van Gods geboden. Wij zullen, als christenen, deze wereld rechtvaardiger moeten maken. We zullen ons in het klein en in het groot hard moeten maken voor de wezen en weduwen, de hongerige, dorstige vreemdelingen en zelfs onze vijanden.

Al wanhopig? Ik wel. Deze opdracht is een last op onze schouders die we niet kunnen dragen. Wat is het dan mooi om nader naar die stekende teksten te kijken en dan te zien wat God erbij belooft. In Micha zegt Hij: Ik wil dat je recht doet en met Mij wandelt! Jezus sluit zijn opdracht aan de apostelen af met: ‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Mattheüs 28:20) Aan Mozes beloofde God dat hij in zijn opdracht altijd Gods nabijheid zou ervaren. (Exodus 3:10-12)

De teksten steken, ze trekken ons uit een leven dat enkel op onszelf is gericht en ze dwingen ons om ons heen te kijken naar de wereld om ons heen. Dit is echter hoe wij als mens bedoeld zijn: zo komen wij tot ons recht en zo komt onze omgeving tot haar recht. En gelukkig komen de opdrachten van de kant van een liefdevolle God, die ons niet enkel als middel inzet, maar die voor onszelf het beste voorheeft.

Bijbeltijger Rob Bergsma (23) is bezig met een master Gemeentepredikant aan de PThU in Groningen. Daarnaast is hij erg actief binnen zijn studentenvereniging Navigators en is hij vaak als gitarist op kerkpodia te vinden.

Lees meer

Volg ons