17 september 2016

Hier zijn kerken het nog steeds niet over eens

Dit zijn de vijf onderwerpen die in veel protestantse kerken breed uiteenlopende standpunten vertegenwoordigen.

Schepping

Homoseksualiteit

Vrouw in het ambt

Geestesgaven

Doop

Lees meer

Volg ons