24 september 2016

Bijbel = het belangrijkste boek van Nederland!

De Bijbel is door gisteren verkozen tot 'Belangrijkste Boek van Nederland'. Bij BEAM wisten we al langer dat de Bijbel het belangrijkst is, dus deden we een onderzoekje naar Bijbellezen onder 1300 BEAM'ers. Dit zijn de resultaten!

Hoe vaak, hoelang, hoe laat?

Een van de eerste vragen uit de enquête was een simpele vraag, maar tegelijkertijd ook een die veel verschillende reacties opleverde: “Hoe vaak lees je uit jezelf in de Bijbel?” Ruim een derde (37%) zegt iedere dag in de Bijbel te lezen. Zo’n 20% leest maximaal 3 keer per week in de Bijbel, terwijl 6% minder dan 1 keer per week de Bijbel erbij pakt. Reformatorische jongeren zijn de trouwste bijbellezers van alle kerkelijke stromingen: 60% van hen leest dagelijks.

Wanneer dit heilige Boek opengaat, duurt een gemiddelde ‘leessessie’ bij een ruime meerderheid (61%) 5 tot 15 minuten. Slechts 3% is een echte ‘bijbeltijger’ en gaat voor minstens een half uur leesplezier.

Verder zijn de bijbellezers onder jullie overduidelijk spirituele avondmensen: 78% leest ’s avonds, tegenover 16% in de ochtend. ’s Middags is de agenda waarschijnlijk gevuld met school, werk en andere zaken, want dan duikt maar 6% in het Woord van God.

Welke vertaling?

De Nieuwe Bijbelvertaling (waaronder de Jongerenbijbel) is het populairst, met 36% van de stemmen. De Herziene Statenvertaling is de runner-up, met 25%, terwijl de Bijbel in Gewone Taal het derde plekje op het podium inneemt: ongeveer 15% van de BEAM’ers gebruikt deze nieuwere bewerking van de Bijbel.

Waarom?

Over het ‘waarom’ van bijbellezen – waarbij meerdere antwoorden mogelijk waren – waren de BEAM’ers het regelmatig met elkaar eens: 84% doet dit onder meer om God beter te leren kennen, 79% om opgebouwd te worden in het geloof, en 63% om wijzer te worden en meer kennis op te doen. Maar liefst 86% van de ondervraagden zou vaker in de Bijbel willen lezen dan dat ze nu doet.

Ieder z’n eigen manier

Jongeren uit de evangelische, pinkster- en baptistenkerken kijken vaker naar preken op YouTube dan jongeren uit de PKN, reformatorische en gereformeerde kerken: 37% versus 25%. Daar staat tegenover dat deze ‘gereformeerde groep’ weer meer uit bijbelse dagboekjes leest dan de ‘evangelische groep’: 70% versus 50%.

Favoriete bijbelfiguren

Misschien niet heel verrassend, maar Jezus scoorde enorm hoog in dit lijstje. We hebben op de redactie als een malle zitten turven en dit zijn de 10 meest genoemde namen: 

1. Jezus, 2. David, 3. Ester, 4. Paulus, 5. Ruth, 6. Petrus, 7. Job, 8. Mozes, 9. Maria, 10. Daniel.


De enquête is op eo.nl/BEAM ingevuld door 1250 jongeren tussen de 15 en 25 jaar, waarvan 85% vrouw en 15% man. Een uitgebreidere versie verscheen in het februarinummer van BEAM Magazine. 

Lees hier meer over de verkiezing van de Bijbel tot Belangrijkste Boek van Nederland.

TEKST RIMME MASTEBROEK M.M.V. ARJETTE REEDIJK

Lees meer

Volg ons