14 juni 2016

TU Eindhoven weigert geven financiële steun christelijke studentenverenigingen

Drie religieuze studentenverenigingen in Eindhoven kregen in februari te horen dat de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) geen financiële steun meer gaat verlenen aan religieuze studentenverenigingen. Zelf zeggen ze een ‘seculiere universiteit’ te zijn en vinden het daarom niet noodzakelijk om religieuze verenigingen te ondersteunen.

In eerdere berichtgeving liet christelijke studentenverenging C.S.V. Ichtus Eindhoven weten het gesprek met TU/e aan te willen gaan. Dit gesprek heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. BEAM sprak met secretaris Paula:

Hoe ging het gesprek?

“Het was vooral een lang, maar positief gesprek. We hebben ervoor gekozen niet gelijk in discussie te gaan maar vooral informatie te verzamelen over de situatie. Uiteindelijk is daar een oplossing uit gekomen voor de huisvesting. Momenteel zitten we in een gebouw dat eigenlijk te klein voor is. We wilden graag naar een groter gebouw en konden dat ook betalen. We werden, wegens de genomen beslissing, toen geweigerd wegens onze religieuze achtergrond. Nu is ons een zaal aangeboden die gebruikt wordt voor onderwijs en door ons, af en toe, gereserveerd kan worden voor het geven van bijvoorbeeld lezingen. Hier zijn we nog niet helemaal tevreden mee.”

Wat betekent het voor jullie dat TU/e zijn financiële steun intrekt?

“Het gaat ons niet zozeer om de financiële steun, maar meer om het principe besluit. We kunnen al jaren geen aanspraak maken op een bestuursbeurs. Dit zou kunnen zijn omdat we maar een kleine vereniging zijn (ongeveer 80 leden). Maar beurzen die we in de toekomst aan zouden kunnen vragen, zouden vanaf nu dus standaard geweigerd worden vanwege ons geloof. Wij snappen heus wel dat het geld verdeeld moet worden, maar ons al niet eens een kans geven op dat geld omdat we een christelijke vereniging zijn, daar zijn we het niet mee eens.”

Dus jullie zijn niet tevreden met de uitkomst?
“We zijn niet ontevreden, het is zeker geen slechte oplossing, maar volledige tevredenheid is er nog niet. Het is dus eigenlijk vooral een principekwestie dat we op grond van ons geloof worden beoordeeld. Dit is ook uitgesproken tijdens het gesprek vrijdag en we hopen het dialoog hierover open te houden. In de toekomst hopen we hier zeker nog over in gesprek te gaan met TU/e.” 

Tekst: Esther Bolt

Lees meer

Volg ons