30 juni 2016

Kinderen op de foto met hun meest kwetsbare moment

Te vroeg geboren worden kan allerlei gevolgen hebben voor je verdere leven zoals gedragsproblemen of een handicap. Deze kinderen gingen op de foto met hun meest kwetsbare moment: hun geboorte.

Het zusje van Noah (links) overleed 1 maand na de geboorte.

Thomas werd geboren met 23 weken.

Noah en Nathan werden geboren met 32 weken.

Eva werd geboren met 29 weken.

Emile werd geboren met 26 weken.

Tamica werd met 32 weken geboren en is 26 weken zwanger.

Bron: Froot

Lees meer

Volg ons