22 juni 2016

GASTCOLUMN: Let love rule!

Verbijsterd was ik toen ik de beelden zag over de aanslag in Orlando. Met 50 doden was dit de meest dodelijke schietpartij ooit in Amerika. De slachtoffers waren homo’s en dit zorgde in christelijk Amerika voor de nodige ophef. Er waren de nodige mensen die blij waren met de schietpartij en vertelden, ik lieg dit niet, dat het goed is dat er weer 50 homo’s minder op deze aarde zijn. En ja, daar vind ik wat van.

Ik geloof dat ieder mens wordt gemaakt naar het beeld van God en daarom recht heeft te bestaan. Op het moment dat kogels lichamen binnendringen en mensen vernietigen, bloedt het hart van de Maker. Ieder mens, homo of hetero, dat vernietigd wordt door haat zorgt voor tranen bij God. Bij ieder mens dat vermoord wordt, sterft een stukje God.

Jezus vriend Johannes schreef zo’n 2000 jaar geleden deze legendarische woorden. ‘Volmaakte liefde, laat alle angst verdwijnen’. Hij baseerde deze levensles natuurlijk op de uitspraken van zijn vriend, Jezus. Die zei ‘Ik geef jullie een nieuwe regel: houd van elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie gehouden heb.’

De ander liefhebben is geen suggestie van Jezus. Het is een bevel. Een opdracht. Waar we bijna verlamd raken bij het zien van al de  monsterlijke haat en het geweld in deze wereld is er een andere weg. Niet wegkruipen en ons zelf opsluiten in ons veilige wereldje. Niet het veroordelen en ontmenselijken van moslims, vluchtelingen en LHBT’ers. Wij, mensen van het boek, zijn geroepen om de weg van de liefde te gaan.

Liefde die ervoor zorgt dat we niet wanhopen.
Liefde die ons sterk maakt.
Liefde die ons de moed geeft om te handelen.
Liefde die ons de hoop geeft dat verandering mogelijk is.
Liefde die ons in staat stelt om het script van haat te herschrijven.

Om eerlijk te zijn, dit klinkt simpel, maar is heel ingewikkeld. Ik heb mijn oordeel al snel klaar. Schrijf mensen veel te snel af. Stop mensen met enige regelmaat in een hokje. Dus ja, ik schrijf dit ook tegen mijzelf, ik heb nog veel te leren.

Maar in een wereld vol van haat zijn wij als Jezus-volgers geroepen om dit tegengeluid te laten horen. De kerk hoort een plaats te zijn waar de liefde van Jezus centraal staat, juist voor mensen die anders zijn en er soms niet bij horen. De kleinen, de gebeukten, de kapotgemaakten, de onzekeren, de geboeiden, de tobbers. Zo leggen we de stem van haat het zwijgen op.

Jezus heeft mij nooit gevraagd om een oordeel uit te spreken over mensen die anders denken, praten, leven, geloven en liefhebben. Jezus opdracht is helder. Houd van elkaar. Elk mens dat voor mij staat is een prachtig, waardevol persoon, met bestemming. Of het een vluchteling, een moslim, een buurman of een homoseksueel is, mijn opdracht is om van hen te houden. Let love rule!

Zondag herdachten 50.000 mensen de aanslag in de homoclub in Orlando. Tijdens de herdenking verscheen er een regenboog aan de hemel. Toeval? Dat zou kunnen, maar ik hoop het niet.

Leenard Kanselaar is jongerenwerker. Hij blogt op LeenardKanselaar.nl en IkZoekGod.nl en is betrokken bij evangelisatieproject Dabar.

Lees meer

Volg ons