11 juni 2016

Brief aan God: 'Soms leek U zo ver weg'

Romina (18) groeide op in een pleeggezin en heeft last van faalangst. Ze schrijft een hierover een brief aan God.

Lieve Vader, mijn God,

Ik heb me vaak afgevraagd waarom dingen gingen zoals ze gingen. Waarom ik moet opgroeien in het gezin waarin ik ben opgegroeid. Waarom ik leefde zoals ik leefde. Soms leek het alsof U zo ver weg was, dat ik mijn hand uitstak, maar dat ik niet bij U kon komen. 
Ik voelde me alleen en verlaten, alsof niemand mij echt begreep. Ik huilde om iemand die van mij had moeten houden, maar dat niet heeft gedaan. Ik was eenzaam wanneer ik naar school toe ging en bang om een fout te maken. Ik vergat vaak dat het niet erg is om af en toe fouten te maken. Van een fout kan je leren, maar ik dacht daar niet aan. Ik heb me vaak afgevraagd waar U was toen ik het moeilijk had. 

Maar U was daar wel, toen ik het moeilijk had, al besefte ik dat toen niet. U bent er altijd voor mij geweest en U was daar in mijn eenzaamheid. U heeft mij in Uw armen genomen en mij getroost. U heeft me de weg gewezen zoals een herder zijn schapen leidt. Toen ik door een dal ging mocht ik rust vinden bij U. U hield van mij vanaf het moment dat ik werd geboren. Al dagen, weken, maanden, jaren en zelfs eeuwen van te voren wist U al van mijn bestaan. En U hebt altijd al van mij gehouden.
Door meer en meer in Uw woord te gaan lezen ben ik me dat steeds beter gaan realiseren. U bent een liefdevolle en genadige God die er altijd al is geweest. U heeft het beste met mij voor. Ik kon steeds een beetje dichter bij U komen en daar ben ik U enorm dankbaar voor.

Heer, wijs mij Uw weg en leidt mij verder. Al zullen de wegen niet altijd recht zijn, maar gaan mijn paden af en toe door een dal. Helpt U mij om steeds meer te beseffen dat U altijd en altijd het beste voor mij wil. Ik ben U dankbaar voor alles wat U mij heeft geleerd: dat ik een kind ben van De Koning. U bent de allerbeste Vader die ik me wensen kan, niemand is aan U gelijk.

Uw geliefde dochter.

Lees meer

Volg ons