2 juni 2016

(A) = (L)! Nieuwe bijbelvertaling met emoticons!

Zit jij in de kerk altijd op je telefoon te kijken, omdat je dat Bijbel lezen toch niet bij kan houden? Goed nieuws! Er is een nieuwe Bijbelvertaling uit.. met emoticons! Deze Engelse versie helpt jouw de dienst door. :-D

Hoe dat eruit ziet? Nou, zo:

King James Bible
De King James Bible is vertaalt tot een versie met emojis in de tekst, die woorden vervangen. Alle 66 Bijbelboeken zijn herschreven met 80 verschillende emoticons. Ook zijn 200 woorden verkort. ‘And’ is nu bijvoorbeeld ‘&’. Het verschil met een gewone vertaling? Er is ongeveer 15% minder tekst.

De vertaler
De herschrijver van deze 'nieuwe Bijbel' wil graag anoniem blijven. Hij of zij wil dat je het met een open blik leest en er 'geen ras, geen geslacht, geen achterliggende gedachten' bij kan bedenken. De bedenker: "De Bijbel heeft een grote historie als het gaat om vertalingen. Waar het in de Bijbel om draait, is dat Gods liefde voor iedereen is en niet voor een paar geselecteerde mensen. Dat is ook het bijzondere aan emojis: iedereen kan ze begrijpen."

Kritiek
Op social media was niet iedereen enthousiast. Sommigen vonden het spottend om de Bijbel zo letterlijk te nemen en woorden te vervangen door emoticons. De bedenker stuurde the Daily News een ‘verdrietig gezichtje’ terug. Hij wil niemand beledigen, hij wilde het bijbellezen alleen een stukje leuker maken.

Oké, nog een paar om het af te leren:

Bron: NY Daily News
Beeld: Twitter

Lees meer

Volg ons