10 januari 2016

GASTCOLUMN: Goudzoekers gezocht

Onlangs schreef ik een artikel over jongeren. Ik begon zo:

‘Ze zitten vaak op de achterste rij onderuitgezakt, als ze nog niet zijn weggedommeld, verveeld op hun mobieltjes te kijken. En elke kerk heeft ze. Ken je ze? Het zijn de kerkverlaters van de toekomst. Of het zijn de kerkleiders, jeugdleiders, kinderwerkers, pastorale werkers en evangelisten van de toekomst.’

Het heeft, gelukkig, een hoop volwassenen en jeugdleiders wakker geschut. Misschien ben jij zelf wel één van die achterste-rij-in-de-kerk-jongeren. Tot een paar jaar geleden was ik er absoluut zelf één! Als tiener groeide ik op in de kerk, maar God stond voor mij op een afstand en in het weekend leefde ik liever een leven ver bij God vandaan, een leven waarin alcohol en voetbal de boventoon voerden. Ik was druk bezig met mezelf, met populair gevonden worden, met aandacht krijgen. Eigenlijk was ik op zoek naar de bevestiging die ik in de kerk had moeten krijgen.

Gelukkig is het met mij allemaal goed gekomen, al zeg ik ‘t zelf, maar wie herkende het goud in een 16-jarige Geert, die schoorvoetend en die met tegenzin in de kerk zat?

In veel kerken zie ik 'symptoombestrijding'. De preken moeten korter, de liederen moeten moderner, kerken gaan werken met - veelal amateuristisch ogende - filmpjes en presentaties om ons als jongeren maar betrokken te houden bij de kerk - denken ze tenminste. Met het bestrijden van de symptomen lossen ze het daadwerkelijke probleem echter niet op: het feit dat niemand het goud lijkt te herkennen in ons als jongeren, dat goud benoemt en dat goud beschermt.

Bevestiging krijgen
Als jongere zit je in een geweldig leuke, maar ook kwetsbare periode in je leven. Je hoort in de kerk over Jezus, die om je geeft, die voor jou wilde sterven, en over een God die vol liefde is over jou. In je hoofd weet je dat misschien allemaal wel, maar soms is het zo moeilijk om dat ook te merken en ervaren. Daarnaast is het soms nog behoorlijk ingewikkeld om dat een plekje te geven in je leven. 

Misschien ben je wel enorm onzeker over jezelf en zoek je voortdurend naar bevestiging. Zelf was ik enorm onzeker als tiener. Ik ging mijn bevestiging zoeken in de dingen die ik net al beschreef: alcohol, voetbal, feestjes. Ik wilde populair gevonden worden en aandacht krijgen, zoals wij waarschijnlijk allemaal als we eerlijk zijn. De kerk hoort juist de plek te zijn waar je bevestigt wordt, waar je hoort dat je waardevol bent en waar mensen je talenten herkennen.

Al enige tijd liep ik met het thema 'goudzoekers gezocht' in mijn hoofd. Ik heb meerdere malen gebeden of God wilde dat ik hierover zou schrijven. Onlangs kreeg ik van een kennis, die niet wist wat er in mijn gedachten speelde, een Bijbeltekst toegestuurd die dit gebed volkomen beantwoordde.

'Anyone can find the dirt in someone. Be the one that finds the gold', naar Spreuken 11:27. Vrij vertaald in het Nederlands: Iedereen kan het vuil vinden in iemand. Wees degene die het goud vindt. Ik wist niet dat de Bijbel hier zo duidelijk over sprak.

De hooligan en de dominee
Onlangs hoorde ik het verhaal van Remon, een fanatieke Feyenoord hooligan. Hij groeide op in een Christelijk gezin, maar kwam al op jonge leeftijd in aanraking met drank en harddrugs. Komende week vertrekt een compleet veranderde Remon naar Brazilië om daar het evangelie te verkondigen. Vanwaar de ommekeer? Niet vanwege een Paulus-bekering, maar omdat een plaatselijke dominee het goud zag in deze drugsverslaafde hooligan en met hem in gesprek ging.

Zacheus verborg zich in een boom om Jezus te kunnen zien en om de mensen te ontlopen. De mensen veroordeelden Zacheus en dus zat hij verscholen in een boom. Totdat Jezus voorbij loopt, omhoog kijkt en Zacheus - letterlijk en figuurlijk - ziet zitten. Hoe negatief de mensen ook naar hem keken, Jezus herkende het goud in Zacheus. Aan de radicale bekering van Zacheus is te zien wat het doet wanneer mensen het goud in de ander gaan herkennen.

Zelf mocht ik onlangs een tiener spreken die christelijk is opgevoed, maar zich voornamelijk bezig houdt met drinken, ruzie zoeken en drugs gebruiken. Hij was altijd erg gesloten wanneer ik over Jezus probeerde te vertellen. Tot ik deze week een aantal eigenschappen in hem benoemde die positief zijn. Zoveel mensen spreken hem aan op zijn negatieve gedrag, maar benoemen niet de mooie kanten, die hij absoluut wel heeft. Ik merkte dat zijn hart daardoor ontdooide en we kregen een prachtig gesprek over God.

Mijn verlangen voor ons als jongeren is dat wij op zoek gaan naar het goud in elkaar. Dat we niet met een veroordelende blik kijken naar elkaars gedrag, maar dat we met Jezus' ogen zoeken naar elkaars mooie kanten. Laten we zoeken naar het goud in elkaar. Misschien wel bij die mensen bij wie dit anders nooit herkend zou worden.

In de praktijk
Het gevaar is dat je dit leest, dat je het er mee eens bent, maar morgen weer vergeet. Daarom wil ik je vragen om te kijken wat jij kunt doen om het goud in de ander te gaan zoeken. Een aantal dingen die je kunnen helpen:

- Ga in je jeugdgroep of kerk op zoek naar één of meer mensen met wie je dit bespreekbaar kunt maken. Misschien kun je met je jeugdleiders bespreken hoe je dit meer aandacht kunt geven binnen jouw jeugdgroep. Of organiseer eens een jeugdavond met dit thema.
- Zoek drie mensen in jouw jeugdgroep, op school of in je omgeving op, met wie je in gesprek gaat. Benoem tijdens het gesprek welke kwaliteiten en mooie eigenschappen je in ze ziet.

Laten we met elkaar in gesprek gaan en tijd in elkaar investeren, misschien juist in die mensen waar je normaal voorbij loopt. Dan is het geen symptoombestrijding meer, maar dan heet het 'lichaam van Christus zijn'. Dát is hoe de kerk behoort te zijn!

Geert Mollema is in het dagelijks leven jongerenwerker en spreekt geregeld op verschillende plekken in het land. Kijk op www.geertmollema.nl voor meer info.

Lees meer

Volg ons