11 september 2013

Jezus wel of niet op je lichaam?

In de nieuwste editie van BEAM magazine staat onze fotoreportage over christenen met tatoeages. Groot of klein, deze tatoeages zeggen iets over het geloof van deze mensen. Toch zijn niet alle christenen enthousiast over tatoeages. Waar komt dit vandaan? BEAM sprak met ds. K van den Geest.

''Er was een tijd dat christenen zich niet lieten tatoeëren, het hoorde niet bij hun christen zijn. Zij lieten zich daarbij leiden door onder andere Leviticus 19, vers 26 tot 28,'' vertelt Van den Geest.
 
Rouwrituelen
In dit gedeelte van de Bijbel staat het volgende: ''Wanneer je een dode te betreuren hebt, scheer dan het haar aan je slapen niet weg en knip geen stukken uit je baard. Kerf geen tekens in je lichaam en breng geen tatoeages aan.'' De heidenen in die tijd hadden rouwrituelen waarbij zij bijvoorbeeld haaroffers brachten aan de doden of een herinnering aan hen in hun lichaam krasten.
 
Knoeien
Van den Geest: ''In dit bijbelboek is het aanbrengen van tatoeages verbonden met de levenswijze van de heidenen en de verering van afgoden. De Israëlieten moesten zich hier van van af houden, omdat zij een heilig volk zijn. Een ander argument dat je veel hoort tegen tatoeages is het feit dat je lichaam een tempel van God is. In het algemeen waren en zijn veel christenen van mening dat je niet mag knoeien aan en met je lichaam. Vroeger werd zelfs het schrijven op je hand verboden.''
 
Context
''Het is een lastige vraag, of het nu wel of niet mag. Wat er in dat gedeelte van de Bijbel staat moet je ook plaatsen in de heilshistorische context. Dat is een term om aan te duiden dat er een ontwikkeling zit in de Bijbel. Je kunt onderscheid maken tussen morele wetgeving – het goede versus het kwade – en de wetgeving die gaat over de samenleving en cultuur van die tijd.''

Motieven
''Nergens in de Bijbel kan ik een regeltje vinden wat een duidelijk verbod inhoudt,'' gaat Van den Geest verder. ''De teksten die je kunt vinden hierover bevatten wijsheid die je kunt meenemen in je afweging. Als iemand aan mij zou vragen of ik voor of tegen tatoeages ben, dan zou ik zeggen: wat zijn je motieven? Wat wil je er mee laten zien? Je motief is doorslaggevend.''

Fijngevoeligheid
Omdat je motief doorslaggevend is volgens Van den Geest, pakt hij er een tekst uit Filippenzen bij. ''In Filippenzen 4: 8 en 9 staat: 'Zoek alles wat waar, edel, rechtvaardig, zuiver, lieflijk, eervol, wat deugdzaam is en lof verdient.' Is dat ouderwets? Nee, ik denk dat het gaat om een soort fijngevoeligheid die je ontwikkelt als je bij Jezus hoort.''

Jouw mening
Het verschilt natuurlijk per christen of een tatoeage een versiering is of juist een nare afbeelding. Iedereen interpreteert dit soort teksten uit de Bijbel op een andere manier. Wat is jouw mening hierover? Wel, of geen tatoeage?
 
Lees en kijk in BEAM magazine ons artikel over christenen met tatoeages. En klik hier voor het filmpje waarin Jan zijn tatoeage laat zetten.
 
Matthijs van Unen

Lees meer

Volg ons