21 augustus 2013

Wat is jouw favoriete bijbeltekst?

Dankzij YouVersion.com, een online bijbelplatform, kun je heel makkelijk achterhalen wat de populairste bijbelteksten zijn. Maar wat is jouw favoriete tekst uit de Bijbel?

YouVersion houdt precies bij van welke teksten een bookmark wordt gemaakt, zodat de tekst later makkelijk gevonden kan worden. Om het opnieuw te lezen, te delen met vrienden of ergens anders voor te gebruiken. Het geeft in ieder geval een duidelijk beeld over welke teksten populair zijn.

In 2012 waren volgens YouVersion dit de meest populaire teksten:

1. Filipenzen 4:6
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden

2. Spreuken 3:5
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht

3. Jeremia 29:11
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

4. Romeinen 12:2
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

5. Filipezen 4:13
Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

6. Filipezen 4:7
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

7. Spreuken 3:6
Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.

8. Romeinen 8:28
En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

9. Mattheüs 6:33
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden

10. 1 Korinthe 13:4
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid

Jouw bijbeltekst!

Maar wat is jouw favoriete bijbeltekst? Welke tekst betekent enorm veel voor je en inspireert je iedere keer opnieuw? En waarom? Laat het ons hier weten en inspireer ons en elkaar!

Lees meer

Volg ons