Icon--npo Icon--eo Icon--instagram Icon--clock Icon--theme Icon--location Icon--tag Icon--twitter Icon--whatsapp Icon--comment Icon--audio Icon--mail Icon--video Icon--image Icon--search Icon--spotify Icon--facebook Icon--snapchat Icon--youtube Icon--smiley Icon--menu Icon--chevron-down Icon--npo3

Mijnkerkenik

In de rubriek 'Mijn kerk en ik' vertellen christelijke jongeren over hun kerk: wat vind je vet, wat juist niet en welke dingen zou je veranderen?

Volg ons